The results from the Program for international Student Assessment (PISA) 2012 show that Vietnam’s general education system is more successful than systems in many wealthier countries in providing...

Christian Bodewig |

Kết quả của kỳ thi PISA 2012 - Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (Program for international Student Assessment) cho thấy hệ thống giáo dục phổ thông của Việt Nam thành công hơn khá nhiều các...

Christian Bodewig |

When I was asked to produce a video about the Chiang Mai Sustainable Urban Transport Project, I thought it would be really interesting for me to see how Thailand’s second largest city had changed...

Trinn Suwannapha |

ตอนที่ผมได้รับมอบหมายให้มาทำวิดีโอเกี่ยวกับโครงการขนส่งอย่างยั่งยืนเมืองเชียงใหม่ ผมว่า คงน่าสนใจมากที่จะได้เห็น เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร...

Trinn Suwannapha |

Việt Nam: Nâng cao tiếp cận với phòng chống HIV/AIDS để chống lại căn bệnh nguy hiểm Vào đầu những năm 1990,  tiếp thị xã hội bao cao su là một vấn đề gây nhiều tranh cãi ở Việt Nam. Trong một...

Nguyen Thi Mai |

Vietnam: Fighting HIV/AIDS Starts with Better Access to Prevention In the early 1990s, selling condoms was highly controversial in Vietnam. For so long, condoms had been distributed to each...

Nguyen Thi Mai |

ใครๆ ที่มาประเทศไทย ก็ต้องมีเชียงใหม่อยู่ในรายการเที่ยว เพราะเชียงใหม่เป็นเมืองเก่าที่สะท้อนวัฒนธรรมทางเหนือของไทยได้อย่างงดงาม และยังแฝงแง่มุมทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญไว้มากมาย...

Chanin Manopiniwes |

Everyone who travels to Thailand will want to have Chiang Mai on their list. It’s an old city which reflects the lovely northern Thai culture and has a lot of significant history behind it. My...

Chanin Manopiniwes |

Làm gì để xóa nghèo ở Việt Nam? Vài tháng trước, tôi có chuyến đi Lào Cai - một khu vực có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống ở miền núi phía Bắc Việt Nam- để giám sát một cuộc khảo sát thí điểm....

Gabriel Demombynes |

What will it take to end poverty in Vietnam? A few months ago, I journeyed to Lao Cai, a predominantly ethnic minority area in Vietnam’s Northern Mountains, to supervise a pilot survey. One older...

Gabriel Demombynes |