As one of the most fertile regions in the world, the Mekong Delta produces half of Vietnam’s rice, 70% of its aquaculture, and one-third of its GDP. At the same time, the low-lying delta is one of...

Diji Chandrasekharan Behr |

Protecting ASEAN’s impressive gains over the past two decades will require prioritizing investments in people – that is, human capital.

Victoria Kwakwa |

Vietnam has come a long way in its tourism development since the mid-2000s, but now stands at a tipping point where continued rapid and unmanaged growth could have adverse economic, environmental...

Anh Thi Quynh Le, Nikola Kojucharov, Brian Mtonya |

في فيلم الخريج عام 1986، وهو من كلاسيكيات السينما العالمية، يتأمل بن برادوك - الذي يلعب دوره داستن هوفمان - مستقبله. وقد أخبره أحد أصدقاء العائلة حسن النية أن يدرس مستقبله جيدًا.

أنجالي أشاريا |

到2019年年中,全世界已然认识到了滥用塑料制品引发的灾难。全球不仅需要重振塑料垃圾回收利用行业,也急需开发出新材料、新业务模式、新技术以及新融资工具。

Anjali Acharya |

Gần đây tôi có bài trình bày tại hội thảo về thuế thuốc lá tại Hòa Bình, Việt Nam. Hội thảo do Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội và Bộ Tài chính Việt Nam tổ chức với sự hỗ trợ của tổ chức...

Patricio V. Marquez |

Tobacco taxation in Vietnam: A human capital development imperative

Patricio V. Marquez |