Yüz yıla yakın bir süredir Türkiye kadınların ekonomik anlamda yetkinleştirilmesi alanında bir çığır açtı. Tarihsel olarak, Türkiye kadınların yetkinleştirilmesine yönelik kanunları -oy kullanma...

Heba Elgazzar |

“Maybe in the Middle East … but in our part of the world, there is no gender inequity.” As an Egyptian, I wasn’t surprised to hear such assertions from colleagues when I arrived in the Eastern...

Sammar Essmat |