Voices from Europe & Central Asia
Syndicate content

Albania

Gratë dhe punësimi në sektorin e ndërtimit në Shqipëri – ngushtimi i hendekut gjinor

Nato Kurshitashvili's picture
Also available in: English
A road construction engineer, Albania

Projektet e reja infrastrukturore sjellin zakonisht një rritje të kërkesës për krah pune e kualifikim, duke krijuar mundësi të reja punësimi në sektorin e ndërtimit. Në Shqipëri, zbatimi i një sërë projekteve infrastrukturore përbën një lajm të mirë për ekonominë e vendit, por, po kështu, ato paraqesin një mundësi për rritjen e pjesëmarrjes së grave në një sektor të dominuar gjerësisht nga meshkujt. Sipas studimit tonë, gratë që aktualisht punojnë në sektorin e ndërtimit në Shqipëri janë vetëm 3%.
 

Women and employment in Albania’s construction sector – Closing the gender gap

Nato Kurshitashvili's picture
Also available in: Shqip
A road construction engineer, Albania

New infrastructure projects typically see an increase in demand for labor and skills, thereby creating new employment opportunities in the construction sector. In Albania, several infrastructure projects currently being implemented are good news for the country’s economy – but they also provide an opportunity to boost participation of women in a largely male-dominated sector. According to our research, the share of women currently employed in Albania’s construction sector is just 3%.
 

Shijimi i plazhit të pastër, pikënisje e re për Durrësin

David Michaud's picture
Also available in: English
Foto: Agjencia Kombetare e Turizmit
Çdo verë, qindra mijëra banorë shkojnë nga Tirana, kryeqyteti i Shqipërisë, dhe më tej, drejt qytetit fqinj të Durrësit, në bregdetin e Adriatikut, për të shijuar plazhet dhe atmosferën e tij të relaksuar.

Me kalimin e viteve, ishin të shumtë ata që shqetësoheshin gjithnjë e më tepër nga era e kanalizimeve të papërpunuara, e cila përhapej gjithnjë e më fort, ndërsa plazhi kategorizohej si pikë e nxehtë mjedisore. Megjithatë, verën e kaluar, era u zhduk dhe cilësia e plazhit të Durrësit u përmirësua duke u kalifikuar në vlerësimin "gjendje e mirë", duke kënaqur kështu si plazhistët edhe banorët vendas. Një fund i lumtur për një histori të gjatë dhe komplekse, siç do të lexoni më poshtë.

Celebrating a clean beach, clean sheet in Durres

David Michaud's picture
Also available in: Shqip
Credit: Albanian National Tourism Agency
Summer after summer, hundreds of thousands of urban dwellers flock from Tirana, Albania’s capital, and beyond to the nearby city of Durres, on the Adriatic coast, to enjoy its beaches and laid-back atmosphere.

Over the years though, many grew increasingly concerned as the smell of raw sewer became more and more prevalent, and the beach was listed as an environmental hotspot. Last summer though, the smell was gone, and the Durres beach quality was upgraded to “good” status, to the delight of both beachgoers and local residents. A happy end to a long and complex story, as you’ll see.

“Hap pas hapi”: Rritja e potencialeve turistike në Shqipërinë e Jugut.

Anita Ellmauer-Klambauer's picture
Also available in: English
Shkallët e Sarandës Burimi: Piotrus  

Një nga kujtimet e mia më të mira nga vera e shkuar ishte zbulimi i Sarandës, e cila ndodhet në pjesën jugore të Rivierës shqiptare. Më mrekulloi vendndodhja e bukur e qytetit në breg të Detit Jon, me ujin e tij në ngjyrë blu të errët dhe nga ku në horizont shihej ishulli i Korfuzit (Greqi). Sigurisht unë nuk isha e vetmja vizitore, sepse Saranda është e mbushur me njerëz gjatë verës. Në fakt, popullsia e përhershme e saj është rreth 35.000 banorë, por në korrik-gusht, kjo shifër mund të rritet ndjeshëm  nga turistët. Gjatë vitit 2016, Saranda regjistroi më shumë se 700.000 vizitorë.

Kjo nuk po ndodh vetëm në Sarandë. Gjatë viteve të shkuara, turizmi shqiptar është rritur ndjeshëm, veçanërisht në vende si Ksamili, Saranda dhe Durrësi. Nga gushti i vitit 2017 deri në gusht të 2018, sipas zyrës kombëtare të statistikave, Shqipëria priti 2.1 milionë vizitorë - një rritje prej 16.8% për qind krahasuar me vitin e shkuar. Shumica e turistëve vijnë kryesisht në verë për diellin dhe plazhet e saj.   Shifra të tilla priten të vazhdojnë të rriten gjatë viteve të ardhshme. Në Ditën Botërore të Turizmit, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit deklaroi madje se Shqipëria synon të tërheqë 10 milion turistë deri në 2025!

“Step by Step”: Enhancing the tourism potential of southern Albania

Anita Ellmauer-Klambauer's picture
Also available in: Shqip
Saranda stairs. Source: Piotrus  

One of my favorite memories from the past summer was discovering Saranda, located in the southern part of the ‘Albanian Riviera.’ I was fascinated by the city’s beautiful location - right on the Ionian Sea coast, with its deep blue waters and with the island of Corfu (Greece) visible on the horizon. I was far from being the only visitor as Saranda is full of people during the summer. In fact, while the usual population is around 35,000, in July and August, this figure can swell with an influx of tourists. During 2016, Saranda registered over 700,000 visitors.
 
Saranda is not alone in this regard. Over the past years in Albania, tourism has significantly increased, especially in places like Ksamil, Saranda, and Durres. From August 2017 to August 2018, according to the national statistical office, Albania hosted 2.1 million visitors - a 16.8% increase compared to the previous year. And most of these tourists came for the sun and beaches in the summer. These figures are expected to continue to grow in the coming years. On World Tourism Day, the Ministry of Tourism and Environment even indicated that Albania aims to attract 10 million tourists by 2025!
 

Zhvillimi i Ekonomisë Digjitale të Kosovës

Natalija Gelvanovska-Garcia's picture
Also available in: English | Српски | Русский
Ndoshta askush nuk e ka formuluar më mirë rëndësinë e internetit broadband me shpejtësi të madhe, të besueshëm dhe të përballueshëm se sa Matt Dun nga gazeta online The Hill, i cili ka potencuar se interneti është litari i shpëtimit të një fshati apo qyteti të vogël nga izolimi gjeografik, lidhja e tij me softuerët dhe shërbimet e biznesit dhe përçuesi i tij për eksportimin e ideve dhe produkteve të krijuara brenda vendit.

How do courts impact the business climate… really?

Georgia Harley's picture
Also available in: Русский
Tim Cordell, Cartoonstock.com

We know that the justice system dampens the business climate in many of the countries where we work. In Bank reports, national strategies, and in common parlance, we lament that poorly performing courts delay business activity, undermine predictability, increase risks and constrain private sector growth. Going further, we conclude that weak justice systems disproportionately hamper micro, small and medium sized enterprises (MSMEs) because they have less buffer to absorb these problems - which can become make-or-break for their businesses.

So that’s the ‘what’ but, precisely, how, do courts impact businesses?
 

What do we know about the development outcomes of LGBTI people?

Dominik Koehler's picture
We all know, sadly, that lesbian, gay, bisexual, transgender, and intersex (LGBTI) people suffer discrimination and stigma. This happens around the world, particularly in developing countries.  But how does this discrimination affect their lives, their development outcomes? 

Let’s find out.
Shutterstock.com

The economic benefits of LGBTI inclusion

Georgia Harley's picture
Civil Rights Defenders/Photo: Vesna Lalic
Civil Rights Defenders/Photo: Vesna Lalic
Discrimination against lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) people is an all too familiar story. Members of this community are frequent targets of violence and other human rights abuses, and often face prejudice and hardship at work, in their communities, and at home.

Action is needed to address these problems and ensure that everyone – regardless of race, gender, age, sexual orientation, or gender identity - has an equal chance to live a healthy and prosperous life
This is not only the right thing to do, it also makes economic sense: a growing body of evidence indicates that discrimination against LGBTI people has a negative economic impact on society.

Pages