Voices from Europe & Central Asia
Syndicate content

Moldova

The distance between skills and jobs in Moldova

Boris Ciobanu's picture
Also available in: Русский | Română


Walking my dog recently, early on a dark January morning, I noticed a light from a window on the ground floor of the school near my home. I took a peek inside. Somebody was preparing the classroom for a technology education lesson, or what we call in this part of the world a “labor lesson.”

I am not nostalgic by nature, but the sight of the classroom took my mind back to the Moldova of the mid-1980s. That’s when I used to attend such classes.

Decalajul între competențe și locurile de muncă în Moldova

Boris Ciobanu's picture
Also available in: English | Русский


Plimbându-mi recent cânele devreme într-o dimineață întunecată din ianuarie, am observat o lumină în fereastra parterului unei școli din vecinătate. Am aruncat o privire înăuntru. Cineva pregătea sala de clasă pentru orele de educație tehnologică, sau după cum i se mai spune în partea aceasta a lumii, “lecția de muncă.”

Nu sunt o fire nostalgică, însă vizualizarea sălii de clasă m-a aruncat înapoi în timp în Moldova de la mijlocul anilor 1980. Anume atunci am frecventat și eu astfel de lecții.

Adolescenții, rolurile de gen și relațiile de cuplu în Moldova

Daniela Misail-Nichitin's picture
Also available in: English
The Harmonious Family Relationships course is Moldova’s first, voluntary school-based intervention focused on the prevention of domestic violence

Un studiu recent pe un eșantion de 220 de elevi din clasele X-XII din Republica Moldova a relatat că opt din zece (atât de gen masculin, cât și feminin) erau de părerea că o femeie trebuie să știe cum să gătească și să-i placă menajul. Fiind întrebați ce și-ar dori cel mai mult de la un partener intim, au vorbit despre aspectele fizice, înfățișare. De asemenea, adolescenții au relatat că, în opinia lor, o fată care locuiește cu un partener de sex masculin înainte de căsătorie este ușuratică.

In Moldova, waiting for the snow to melt

Anna Akhalkatsi's picture
Also available in: Română | Русский
In Moldova, waiting for the snow to melt

It is a crisp winter morning and from my office window I can see the city outside. It appears black and white. White because of buildings made from limestone – which came from old mines now replaced by wine cellars. Black because of trees and their shadows across snow-covered streets, parks, and squares. But that is just the view from my window.

Adolescents, gender roles and intimate partner relationships in Moldova

Daniela Misail-Nichitin's picture
Also available in: Română
The Harmonious Family Relationships course is Moldova’s first, voluntary school-based intervention focused on the prevention of domestic violence

A recent study of 220 10th -12th grade students from the Republic of Moldova revealed that eight in 10 (both male and female) believed that a woman needed to know how to cook and enjoy cooking. When asked what they wanted most from an intimate partner, they spoke of physical aspects, how they looked. The teens also revealed that they believe that a girl who lives with a male partner before marriage is of easy virtue.

Moldova – Ce urmează?

Alex Kremer's picture
Also available in: English | Русский
Road menders in MoldovaDupă o pauză de doi ani, Banca Mondială a oferit Republicii Moldova suportul bugetar atât de necesar în noiembrie 2016. Această plată de 45 milioane de dolari SUA a reflectat încrederea noastră, că Guvernul și Banca Națională gestionau, într-un final, circumstanțele care au determinat, prin intermediul unei fraude scandaloase, pierderea a unei optimi din venitul anual al Republicii Moldova.

Totuși, asistența oferită Republicii Moldova pentru stabilizarea crizei economice reprezintă doar debutul creșterii economiei și al îmbunătățirii vieții oamenilor. Deci, unde ar trebui să fie concentrate acum eforturile?

Moldova – What’s next?

Alex Kremer's picture
Also available in: Русский | Română
Road menders in MoldovaAfter a two-year hiatus, the World Bank provided much-needed budget support to Moldova in November 2016. That disbursement of $45 million reflected our confidence that the Government and the National Bank were at last dealing with the conditions that had previously lost – in a scandalous fraud – one eight of Moldova’s yearly income.

Helping Moldova to stabilize an economic crisis, however, is only the beginning of growing the economy and improving people’s lives. So, where should we focus our efforts now?

Do the right thing: Tax tobacco!

Alex Kremer's picture
Also available in: Română | Русский
Both my grandfathers smoked when they were young. My father’s father was a shopkeeper who smoked a pipe and my mother’s father was a smallholder who smoked cigarettes. Both died of heart failure and left my grandmothers as widows. My father grew up as a little boy in an atmosphere of pipe smoke and sometimes I wonder whether this contributed to his asthma and his own heart problems. My mother became a doctor, a cancer specialist, and she always used to tell my brother and me that we should never smoke, because she saw every day what smoking had done to her patients.

Să facem ce e corect – să taxăm tutunul

Alex Kremer's picture
Also available in: English | Русский
Ambii mei bunici fumau în tinerețe. Bunelul din partea tatălui fuma pipa, iar cel din partea mamei era fermier și fuma țigări. Ambii au lăsat bunicile văduve fiind răpiți de atac de cord. Tatăl meu a crescut într-o atmosferă unde permanent inhala fumul de pipă, și uneori mă întreb dacă aceasta a contribuit la problemele lui astmatice și de inima. Mama a devenit medic, specialist în domeniul cancerului și permanent ne spunea, mie și fratelui, să nu fumăm niciodată, deoarece ea zilnic vedea cum suferă pacienții săi din cauza fumatului.

End Poverty Day: Spreading the word through sport

Boris Ciobanu's picture
Also available in: Русский
The first day of October turned out to be quite nice in Chisinau, despite the dismal weather forecast that had threatened low temperatures and rain showers.

On this bright, sunny Saturday, a Moldovan charity held its traditional fall soccer tournament for local and international organizations, businesses, and diplomatic missions. The purpose of the tournament is a noble one – to collect funds for palliative care services to children and adults suffering from incurable and life-limiting illnesses.

And so the World Bank Moldova soccer team turned up, eager to display our dazzling foot work and dribbling skills (OK, a slight exaggeration, I admit!) A handful of injuries and business trips meant a reduced overall capacity, but that did not deter the rest of us from being determined to win.


 

Pages