Voices from Europe & Central Asia
Syndicate content

Jobs and Development; Skills; Human Capital

The distance between skills and jobs in Moldova

Boris Ciobanu's picture
Also available in: Русский | Română


Walking my dog recently, early on a dark January morning, I noticed a light from a window on the ground floor of the school near my home. I took a peek inside. Somebody was preparing the classroom for a technology education lesson, or what we call in this part of the world a “labor lesson.”

I am not nostalgic by nature, but the sight of the classroom took my mind back to the Moldova of the mid-1980s. That’s when I used to attend such classes.

Decalajul între competențe și locurile de muncă în Moldova

Boris Ciobanu's picture
Also available in: English | Русский


Plimbându-mi recent cânele devreme într-o dimineață întunecată din ianuarie, am observat o lumină în fereastra parterului unei școli din vecinătate. Am aruncat o privire înăuntru. Cineva pregătea sala de clasă pentru orele de educație tehnologică, sau după cum i se mai spune în partea aceasta a lumii, “lecția de muncă.”

Nu sunt o fire nostalgică, însă vizualizarea sălii de clasă m-a aruncat înapoi în timp în Moldova de la mijlocul anilor 1980. Anume atunci am frecventat și eu astfel de lecții.