Сите ние имаме редовни сметки за плаќање за сеприсутните услуги кои ги трошиме – било да се работи за комунални услуги (вода, затоплување, електрична енергија итн.), кредитни картички, членства…

Georgia Harley, Svetozara Petkova |

Во Босна и Херцеговина (БиХ), луѓето постојано се жалат на деловното опкружување – и многу од нив ги обвинуваат судовите. Доказите укажуваат на тоа дека лошото работење на судовите негативно…

Georgia Harley, Marina Matic |