सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा उल्लेख्य तथा प्रशंसनीय सुधार आएको भए तापनि जिल्ला स्तरभन्दा बाहिर सार्वजनिक स्रोत तथा साधनहरुको संकलन तथा सार्वजनिक खर्चको निगरानी गर्न वा त्यस बारेमा थाहा पाउन अझै…

Franck Bessette |

国連の「国際女性の日 」の今日、南アジア諸国におけるジェンダーの不平等がどれほどの弊害をもたらし、その解消のために何ができるかについて考えてみたい。 不平等がもたらす大きな弊害の一つとして、南アジア諸国が本来備えている力を最大限に発揮することができない点が挙げられる。例えばバングラデシュでは、 無報酬の仕事に就いている人は大半が女性であり、生産性の低いインフォーマル・セクター…

アネット ディクソン |