در ماه می سال ۲۰۰۲، جیمس والفنس رییس عمومی گروپ بانک جهانی، دفتر بانک جهانی را در کابل پس از ۲۳ سال وقفه دوباره بازگشایی کرد.

Axel van Trotsenburg |

تحت برنامه ملی میثاق شهروندی، هزاران زن افغان این فرصت را به دست آورده اند تا بتوانند زندگی میلیون ها تن از هموطنان خود را با ایفای نقش فعال در انکشاف محلی و حکومتداری شکل دهند.

Saleh Mohammad Samit, Muhammad Najib Amiri |

تحلیل های بانک جهانی پیش بینی می کنند که میزان فقر در افغانستان از ۵۵ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۷۲ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش خواهد یافت و عمده ترین دلیل آن کاهش درامد ها و افزایش قیمت مواد غذایی و دیگر…

Hartwig Schafer |

در افغانستان، بانک جهانی از طریق چندین پروژه کمک میکند تا دسترسی زنان به مدارک اثبات هویت افزایش یابد.

Talajeh Livani, Sarah Haddock |

علی رغم این پیشرفت های قابل تحسین و باوجود تعهد دولت افغانستان برای بهبود وضعیت سرمایه بشری در سالهای اخیر، افغانستان هنوز هم برای رسیدن به ظرفیت کامل سرمایه بشری خود، به ویژه در زمینه صحت و آموزش…

Henry G. Kerali |

اداره ملی تدارکات افغانستان و کمیسیون تدارکات ملی یک سلسله دستورالعمل های استراتیژیک را ارایه کرده، اولویت های اصلاحات را تعیین و بر روند تدارکات ملی نظارت می کند.

Ahmad Shah Naqshbandi |

به کمک بانک جهانی دولت افغانستان توانسته است از افراد مبتلا به ویروس، نفوس در معرض خطر، کارمندان صحی ارایه کننده کمک های خدمات اضطراری و همین طور مراکز آزمایش و معالجه و نهادهای ملی بخش صحی حمایت…

Dr. Fraidoon Farzad, Dr. Ahmad Wali Rasekh |

بر اساس معلومات تازه ترین سروی خانوار، نزدیک به ۱۵ میلیون افغان که شامل ۲ میلیون خانواده می‌گردند، به طور مشخص در معرض آسیب پذیری شدید اقتصادی ناشی از محدودیت‌ های گشت و گذار و قرنطین شهر ها قرار…

Cesar A. Cancho, Tejesh Pradhan |

بانک جهانی منحیث یکی از شریکان بزرگ انکشافی افغانستان، به کمک به این کشور در مبارزه با بحران کووید-۱۹ متعهد باقی میماند و در کنار مردم افغانستان که در سراسر این زمان دشوار و مملو از ابهامات مقاوم…

Henry G. Kerali |

بربنیاد بررسی های ‌اخیر ما که شرح یافته های آن در گزارش اقتصادی افغانستان به نشر رسیده و طی آن اثرات اقتصادی شيوع ویروس کووید-ارزیابی گردیده است، تخمین شده است که میزان رشد اقتصادی افغانستان در…

Tobias Haque |