Although fully 96 percent of households and 83 percent of small and medium enterprises (SMEs) have internet connectivity in Armenia, some surprising gaps remain in how people use this access.

Siddhartha Raja, Gohar Malumyan |

Несмотря на то, что в Армении 96% домохозяйств и 83% малых и средних предприятий (МСП) имеют интернет-связь, остаются некоторые удивляющие пробелы в том, как люди пользуются этим доступом.

Siddhartha Raja, Gohar Malumyan |

Հայաստանում տնային տնտեսությունների 96 տոկոսը և փոքր և միջին ձեռնարկությունների (ՓՄՁ-ներ) 86 տոկոսն ունի ինտերնետային կապ․ այդուամենայնիվ, կարելի է որոշակի հետաքրքիր տարբերություններ նկատել…

Siddhartha Raja, Gohar Malumyan |

During this time of unprecedented social distancing and mobility restrictions to combat the COVID-19 pandemic, reliable internet connectivity is as important as electricity, gas, or water because…

Siddhartha Raja, Gohar Malumyan |

ՔՈՎԻԴ-19 համավարակի դեմ պայքարում սոցիալական հեռավորության պահպանման և շարժման սահմանափակումների այս ժամանակահատվածում հուսալի ինտերնետ կապը նույնքան կարևոր է, որքան էլեկտրամատակարարումը,…

Siddhartha Raja, Gohar Malumyan |

The importance of internet connectivity has rarely been clearer than it is today, as the world faces the unprecedented challenge of the COVID-19 pandemic. Social distancing measures, a worldwide…

Siddhartha Raja, Gohar Malumyan |

Ինտերնետային կապի կարևորությունը երբևէ այսչափ ակնհայտ չի եղել, որքան այսօր, երբ աշխարհն առերեսվել է COVID-19 համավարակի աննախադեպ մարտահրավերին։

Siddhartha Raja, Gohar Malumyan |

Первый день октября в Кишиневе оказался очень приятным, несмотря на мрачный прогноз, который угрожал низкими температурами и дождем. В этот светлый, солнечный субботний день, молдавская…

Boris Ciobanu |