جنوب آسیا شاهد رشد اقتصادی ٦ در صدی طی ٢٠ سال گذشته بوده، که این امر در نتیجه سبب کاهش فقر و بهبود در عرصه صحت و تعلیم و تربیه گردیده است. ما در حالیکه از این پیشرفتها در روز جهانی زن تجلیل می…

Annette Dixon, Joe Qian |

Photo: CIF Action/Flickr Para a maioria das pessoas, assistir à previsão do tempo na TV é uma atividade corriqueira, sem riscos e, às vezes, divertida. O apresentador até faz piadas! Porém, quando…

Diego Arias |