Zatem, co dalej?   Mając na uwadze powyższe wnioski, powstaje pytanie jak możemy najlepiej spożytkować 50 mld euro przeznaczane co roku przez UE na cele polityki spójności. Jakie działania powinny…

Thomas Farole, Soraya Goga |

Сегодня в Турции больше беженцев, чем в какой-либо другой стране – почти 3, 3 млн человек. Подавляющее большинство бегут от гражданской войны в Сирии и почти половина из них несовершеннолетние…

Johannes Zutt, Elif Ayhan, Joel Reyes |