Also available in English Dünya Bankası’na katıldıktan iki gün sonra, Türkiye’nin Sağlıkta Dönüşüm Programının (SDP) 10 yıllık bağımsız değerlendirmesin Lancet’te yayınlanması ile aynı zamana…

The author with colleagues after touring a health facility in Turkey, June 2013.                                                                            ...