หลังจากมีข้อตกลงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ กรุงปารีส ประเทศต่างๆ ได้เริ่มพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้พลังงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas: GHG) ตามข้อตกลงฯ…

Viraj Vithoontien, Mary-Ellen Foley |

Photo credit: Saijo Denki With the recent climate agreement in Paris, many countries are looking at improved energy efficiency as a way to reduce greenhouse gas (GHG) emissions to contribute to…

Viraj Vithoontien, Mary-Ellen Foley |

​Participants at the first Community Practitioners Academy meeting, which was held ahead of the Fourth Global Platform for Disaster Reduction in Generva. - Photos: Margaret Arnold/World Bank…

Margaret Arnold |