As South Asian countries intensify the fight against COVID-19, it is imperative that social protection programs, including cash transfers, food vouchers, unemployment benefits, pensions, wage…

Lynne Sherburne-Benz, Stefano Paternostro, Zaineb Majoka |

Gjasat janë që këto pabarazi, të cilat ekzistonin edhe më parë, të jenë përkeqësuar nga pandemia, duke ua vështirësuar edhe më shumë këtyre grupeve marrjen e shërbimeve me rëndësi kritike, si…

Linda Van Gelder |

The pre-existing inequalities are likely to be exacerbated by the COVID-19 pandemic, making it more difficult for the most vulnerable populations to access critical services - including healthcare…

Linda Van Gelder |

Овие, веќе постоечки нееднаквости, веројатно ќе бидат засилени со пандемијата, што го отежнува пристапот на најранливите до критичните услуги - вклучително и здравствената и социјалната заштита.…

Linda Van Gelder |

Pandemija će vjerovatno pogoršati nejednakosti koje su odranije postojale i dodatno najranjivijima u populaciji otežati pristup ključnim uslugama – uključujući zdravstvenu i socijalnu zaštitu.…

Linda Van Gelder |

Nejednakosti kojima su najugroženije grupe ljudi bile izložene samo će se uvećati u vreme pandemije, pa će im biti još teže da ostvare prava na osnovne usluge, uključujući tu i zdravstvene i…

Linda Van Gelder |

La iniciativa Identificación para el Desarrollo (ID4D) del Grupo Banco Mundial publicó recientemente un borrador para consulta de la Guía para profesionales que trabajan en el área de la ID4D a…

Julia Clark, Vyjayanti T Desai, Jonathan Marskell |

The World Bank Group’s Identification for Development (ID4D) Initiative recently released a consultation draft of the ID4D Practitioner’s Guide for public comments throughout June.

Julia Clark, Vyjayanti T Desai, Jonathan Marskell |

La Banque mondiale vient d’élaborer un guide pratique sur l’identification pour un développement durable

Julia Clark, Vyjayanti T Desai, Jonathan Marskell |

خلال العقد الماضي، عكف عدد متزايد من البلدان في مختلف أنحاء العالم على طرح أو تحديث العمل بأنظمة الهوية الرقمية وتحديث التسجيل المدني على المستوى الوطني.

جوليا كلارك, فيجيانتي تي ديساي, جوناثان مارسكيل |