Güçlü kamu ihale sistemleri, iyi işleyen kamu mali yönetim kurumları ve kamu sektöründe iyi yönetişim için merkezi öneme sahiptir. Ancak hükümetler kamu ihalelerinin etkin olmasını nasıl…

Martin Raiser, Salih Kemal Kalyoncu |