Čini se da se s tom dilemom non-stop suočavaju poslovni subjekti čije tužbe rješavaju sudovi u Bosni i Hercegovini. Ili ići na sud i, ako ste sretni, dobiti pravosnažnu presudu u roku od par…

Tatjana Sofijanic |

Obzirom da sam ekonomista rada, razmišljanje o vještinama onih koji traže posao, radnicima i studentima u svijetu rada koji se mijenja, predstavlja sastavni dio moje radne svakodnevnice i dio…

Josefina Posadas, Mirey Ovadiya, Meliha Kozaric Fanning |

Mi u Svjetskoj banci smo svjesni da je socijalna inkluzija, ne samo ispravan, već i ekonomski mudar, pristup. Što je društvo inkluzivnije, veća je vjerovatnoća da će bolje iskoristiti svoj…

Linda Van Gelder, Dominik Koehler, Nicholas Menzies |