ინფორმაციისა და კომუნიკაციების სფეროში კაცობრიობის ისტორიაში ჯერ არნახული უდიდესი რევოლუცია ხდება. მართალია, ამ ფრაზის ავტორი მე არ ვარ, მაგრამ სრულიად ვეთანხმები მას. სწორედ ამ წინადადებამ…

Tako Kobakhidze |

I’m back in Kazbegi and writing a blog again - what a nice coincidence! Georgian mountains possess a certain magic: they can help you forget about the office routine, bring out your social side,…

Tako Kobakhidze |

The 2008 financial crisis was a “wake up” call to many teachers in the United States and Canada. As families lost their homes and parents lost jobs, they began to appreciate the importance of kids…

Ivor Beazley |

Финансовый кризис 2008 года для многих учителей в США и Канаде стал своего рода «сигналом к действию». По мере того, как семьи теряли свои дома, а родители – работу, люди стали понимать, как важно…

Ivor Beazley |

Effective management of European Union (EU) funds is not only high on the agenda of the new EU member states but also of the Western Balkan countries that are progressing in the EU integration…

Maya V. Gusarova, Naida Carsimamovic Vukotic |