ใน PDF: Korean | Khmer ทุกครั้งที่ผมทราบข่าวว่ามีภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้น ผู้คนบาดเจ็บเสียชีวิต บ้านเรือนพังเสียหาย ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่ประสบภัยต้องเปลี่ยนแปลงไป…

Axel van Trotsenburg |

版本: English 国际比较项目新数据与全球经济格局 世界银行上周发布的国际比较项目新报告将引发关于全球经济格局的大讨论。在某些方面,该报告挑战了传统观念,但在另一些方面,报告则强化了传统观念。 《经济学人》刊文指出,最突出变化在于中国崛起且有可能在2014年年底前成为世界第一大经济体。著名经济学家安格斯•麦迪森指出,美国于1872年成为世界第一大经济体,此后一直保持这一地位。…

Homi Kharas, Laurence Chandy |

版本: English 作为拥有成百上千万个家庭和企事业单位使用和依赖能源的国家,如何满足能源供应肯定是中国要面对的巨大挑战。问题是中国如何能找到一种可持续的方式来满足市场对能源的需求?答案在于…… 人们自然会想到一个流行词,那就是“可再生能源”。中国当然愿意顺应这一历史发展趋势在实现经济转型的同时保证能源供应和能源安全。中国的可再生能源近些年一直在快车道上高速发展,2011年,…

Yanqin Song |