if("undefined"==typeof window.datawrapper)window.datawrapper={};window.datawrapper["0acwz"]={}, window.datawrapper["0acwz"].embedDeltas={"100":610, "…

Tariq Khokhar |

if("undefined"==typeof window.datawrapper)window.datawrapper={};window.datawrapper["TmzH8"]={}, window.datawrapper["TmzH8"].embedDeltas={"100":698, "…

Tariq Khokhar |

"undefined"==typeof window.datawrapper&&(window.datawrapper={"elifU":{}}), window.datawrapper["elifU"].embedDeltas={"100":519, "200":438…

Tariq Khokhar |

var embedDeltas={"100":584, "200":445, "300":411, "400":367, "500":350, "600":350, "700":350, "800":350, "900…

Tariq Khokhar |

var embedDeltas={"100":832, "200":622, "300":561, "400":561, "500":500, "600":500, "700":500, "800":500, "900…

Tariq Khokhar |

根据联合国《世界城市化前景》,预计到2030年世界将有41个居民超过千万的超大城市,预计到2030年东京仍是世界最大城市,德里紧随其后,增长最快的城市将在亚洲和非洲。 但城市的确切定义是什么? Chandan Deuskar的博客探讨了这个问题。目前对于“城市地区”或者“城市人口”没有标准的定义,每个国家依靠自己的定义并据此收集数据。这是一个有待改善的重要数据领域,…

Tariq Khokhar |