Život na margini: Iskustva LGBTI osoba u jugoistočnoj Evropi

|

This page in:Mi u Svjetskoj banci smo svjesni da je socijalna inkluzija, ne samo ispravan, već i ekonomski mudar, pristup. Što je društvo inkluzivnije, veća je vjerovatnoća da će bolje iskoristiti svoj cjelokupni ljudski kapital. Otvoreniji i inkluzivniji gradovi imaju veće šanse za privlačenje međunarodnog kapitala i talenata. Otvorenije i inkluzivnije države predstavljaju privlačnije međunarodne turističke destinacije.

“Ja ne mogu javno iznijeti svoju orijentaciju, jer su u našoj zemlji ljudi poput mene izloženi uvredama, ismijavanju, čak i nasilju, ukoliko nisu 'normalni'. ” Ova otrežnjavajuća priča mlade biseksualke iz Bivše jugoslovenske republike (BJR)  Makedonije je tipičan prikaz problema s kojima se suočavaju lezbejke, homoseksualci, biseksualci, transrodne i međurodne (LGBTI) osobe širom svijeta. Takvo isključivanje predstavlja ključan izazov za ostvarivanje dvostrukog cilja Svjetske banke i ciljeva održivog razvoja.

Ova žena nije jedina! 2.300 LGBTI osoba iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, s Kosova, BJR Makedonije, Crne Gore i Slovenije je iznijelo svoja iskustva u, do sada najvećem, istraživanju  seksualnih i rodnih manjina u regiji. Izvještaj ovog istraživanja pod nazivom “Život na margini: Rezultati istraživanja iskustava LGBTI osoba u jugoistočnoj Evropi” daje detaljan prikaz odgovora i ukazuje na diskriminaciju, isključivanje i nasilje.

Svaki treći ispitanik navodi da je bio žrtva nasilja u posljednjih pet godina. Transrodni ispitanici su još i više ugroženi, pri čemu ih je više od polovine iskusilo nasilje. Pogubni uticaji koje takva iskustva imaju na žrtve, su dobro dokumentirani, a takvo nasilje ima za posljedicu i šire društvene troškove.  

Uprkos zakonodavstvu koje zabranjuje diskriminaciju po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta (SOGI) u većini uključenih zemalja, skoro polovina (49%) ispitanika navodi da su bili diskriminirani ili maltretirani u prethodnih 12 mjeseci. I ovdje su transrodne osobe više ugrožene, pri čemu 80 procenata ispitanika navodi takva iskustva. Diskriminacija je sveprisutna u obrazovnom sistemu i na radnom mjestu, što onemogućava LGBTI osobe da daju svoj puni doprinos razvoju društva u kojem žive.

Život na margini: Rezultati istraživanja iskustava LGBTI osoba u jugoistočnoj Evropi” pruža otrežnjujući pogled na izazove s kojima se suočavaju LGBTI osobe u jugoistočnoj Evropi. Rješavanje tih izazova će, ne samo osigurati zaštitu prava i poštovanje svih ljudi, već će i donijeti koristi društvima, ekonomijama i regiji u cjelini.

Prije svega, trebamo nastaviti ulaganje u  povećanje znanja o LGBTI. Kako jedan homoseksualni ispitanik s Kosova kaže, „želimo izaći na svjetlo dana“. Ova anketa, po prvi put, daje uvid u iskustva LGBTI osoba u regiji. Nacionalni zavodi za statistiku trebaju početi s redovnim prikupljanjem podataka razvrstanih po LGBTI da bi se uspostavila stalna evidencija potrebna za donošenje inkluzivnijih politika i programa. Na kraju krajeva, donošenje politike zasnovane na dokazima će polučiti bolje rezultate i za pojedince, i za ekonomije, i za društva.

Jedan od značajnih nalaza istraživanja je da bi trebala postojati obuka za predstavnike vlasti, službenike zadužene za provođenje zakona i zdravstvene radnike. Zakonski okvir u cijeloj regiji sadrži potrebne instrumente za zaštitu LGBTI osoba od diskriminacije, isključivanja i nasilja. Ono što nedostaje je efektivno provođenje tih zakona. U prilog tome govori podatak da se samo 17 procenata žrtava nasilja osjeća dovoljno komforno da to nasilje prijavi policiji, a protiv počinitelja su poduzete mjere tek u 16 procenata najtežih, od ukupnog broja prijavljenih slučajeva.

U najnovijem izvještaju Evropske komisije o  Politici  proširenja EU  stoji “…osnovna prava su u velikoj mjeri ugrađena u zakonodavstvo na zapadnom Balkanu, međutim, potrebni su ozbiljni napori na osiguranju  njegove pune primjene u praksi.” Vlade, razvojni partneri i LGBTI organizacije građanskog društva bi trebali raditi zajedno  na jačanju implementacije nacionalnih zakona. Vlade u cijeloj regiji trebaju senzibilizirati javne službenike, uključujući nastavno osoblje, socijalne radnike, zdravstvene radnike i službenike u pravosuđu o diskriminaciji LGBTI i obučiti ih da bi mogli bolje odgovoriti na specifične potrebne LGBTI žrtava diskriminacije i nasilja.

Život na margini: Rezultati istraživanja iskustava LGBTI osoba u jugoistočnoj Evropi ” daje čvrste podatke kreatorima politike i zagovornicima  LGBTI prava za donošenje inkluzivnijih programa i politika. S nestrpljenjem očekujemo nastavak rada s našim klijentima i organizacijama poput  ERA – LGBTI Udruženje za jednaka prava na zapadnom Balkanu i u Turskoj, ključnim partnerom u ovom istraživanju, na uvođenju pozitivne promjene i osiguranju da niko ne ostane isključen.

Authors

Linda Van Gelder

Country Director, Western Balkans, Europe and Central Asia

Dominik Koehler

Social Development Consultant

Nicholas Menzies

Senior Governance Specialist