Published on Eurasian Perspectives

Život na margini: Iskustva LGBTI osoba u jugoistočnoj Evropi

Image

Mi u Svjetskoj banci smo svjesni da je socijalna inkluzija, ne samo ispravan, već i ekonomski mudar, pristup. Što je društvo inkluzivnije, veća je vjerovatnoća da će bolje iskoristiti svoj cjelokupni ljudski kapital. Otvoreniji i inkluzivniji gradovi imaju veće šanse za privlačenje međunarodnog kapitala i talenata. Otvorenije i inkluzivnije države predstavljaju privlačnije međunarodne turističke destinacije.

“Ja ne mogu javno iznijeti svoju orijentaciju, jer su u našoj zemlji ljudi poput mene izloženi uvredama, ismijavanju, čak i nasilju, ukoliko nisu 'normalni'. ” Ova otrežnjavajuća priča mlade biseksualke iz Bivše jugoslovenske republike (BJR)  Makedonije je tipičan prikaz problema s kojima se suočavaju lezbejke, homoseksualci, biseksualci, transrodne i međurodne (LGBTI) osobe širom svijeta. Takvo isključivanje predstavlja ključan izazov za ostvarivanje dvostrukog cilja Svjetske banke i ciljeva održivog razvoja.

Ova žena nije jedina! 2.300 LGBTI osoba iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, s Kosova, BJR Makedonije, Crne Gore i Slovenije je iznijelo svoja iskustva u, do sada najvećem, istraživanju  seksualnih i rodnih manjina u regiji. Izvještaj ovog istraživanja pod nazivom “ Život na margini: Rezultati istraživanja iskustava LGBTI osoba u jugoistočnoj Evropi” daje detaljan prikaz odgovora i ukazuje na diskriminaciju, isključivanje i nasilje.

Svaki treći ispitanik navodi da je bio žrtva nasilja u posljednjih pet godina. Transrodni ispitanici su još i više ugroženi, pri čemu ih je više od polovine iskusilo nasilje. Pogubni uticaji koje takva iskustva imaju na žrtve, su dobro dokumentirani, a takvo nasilje ima za posljedicu i šire društvene troškove.  

Uprkos zakonodavstvu koje zabranjuje diskriminaciju po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta (SOGI) u većini uključenih zemalja, skoro polovina (49%) ispitanika navodi da su bili diskriminirani ili maltretirani u prethodnih 12 mjeseci. I ovdje su transrodne osobe više ugrožene, pri čemu 80 procenata ispitanika navodi takva iskustva. Diskriminacija je sveprisutna u obrazovnom sistemu i na radnom mjestu, što onemogućava LGBTI osobe da daju svoj puni doprinos razvoju društva u kojem žive.

Život na margini: Rezultati istraživanja iskustava LGBTI osoba u jugoistočnoj Evropi” pruža otrežnjujući pogled na izazove s kojima se suočavaju LGBTI osobe u jugoistočnoj Evropi. Rješavanje tih izazova će, ne samo osigurati zaštitu prava i poštovanje svih ljudi, već će i donijeti koristi društvima, ekonomijama i regiji u cjelini.

Prije svega, trebamo nastaviti ulaganje u  povećanje znanja o LGBTI. Kako jedan homoseksualni ispitanik s Kosova kaže, „želimo izaći na svjetlo dana“. Ova anketa, po prvi put, daje uvid u iskustva LGBTI osoba u regiji. Nacionalni zavodi za statistiku trebaju početi s redovnim prikupljanjem podataka razvrstanih po LGBTI da bi se uspostavila stalna evidencija potrebna za donošenje inkluzivnijih politika i programa. Na kraju krajeva, donošenje politike zasnovane na dokazima će polučiti bolje rezultate i za pojedince, i za ekonomije, i za društva.

Jedan od značajnih nalaza istraživanja je da bi trebala postojati obuka za predstavnike vlasti, službenike zadužene za provođenje zakona i zdravstvene radnike. Zakonski okvir u cijeloj regiji sadrži potrebne instrumente za zaštitu LGBTI osoba od diskriminacije, isključivanja i nasilja. Ono što nedostaje je efektivno provođenje tih zakona. U prilog tome govori podatak da se samo 17 procenata žrtava nasilja osjeća dovoljno komforno da to nasilje prijavi policiji, a protiv počinitelja su poduzete mjere tek u 16 procenata najtežih, od ukupnog broja prijavljenih slučajeva.

U najnovijem izvještaju Evropske komisije o   Politici  proširenja EU  stoji “…osnovna prava su u velikoj mjeri ugrađena u zakonodavstvo na zapadnom Balkanu, međutim, potrebni su ozbiljni napori na osiguranju  njegove pune primjene u praksi.” Vlade, razvojni partneri i LGBTI organizacije građanskog društva bi trebali raditi zajedno  na jačanju implementacije nacionalnih zakona. Vlade u cijeloj regiji trebaju senzibilizirati javne službenike, uključujući nastavno osoblje, socijalne radnike, zdravstvene radnike i službenike u pravosuđu o diskriminaciji LGBTI i obučiti ih da bi mogli bolje odgovoriti na specifične potrebne LGBTI žrtava diskriminacije i nasilja.

Život na margini: Rezultati istraživanja iskustava LGBTI osoba u jugoistočnoj Evropi ” daje čvrste podatke kreatorima politike i zagovornicima  LGBTI prava za donošenje inkluzivnijih programa i politika. S nestrpljenjem očekujemo nastavak rada s našim klijentima i organizacijama poput   ERA – LGBTI Udruženje za jednaka prava na zapadnom Balkanu i u Turskoj, ključnim partnerom u ovom istraživanju, na uvođenju pozitivne promjene i osiguranju da niko ne ostane isključen.

Authors

Linda Van Gelder

Country Director, Western Balkans, Europe and Central Asia

Dominik Koehler

Social Development Specialist

Nicholas Menzies

Senior Governance Specialist

Join the Conversation

The content of this field is kept private and will not be shown publicly
Remaining characters: 1000