În ciuda succeselor semnificative înregistrate de România după aderarea la Uniunea Europeană, progresul legat îmbunătățirea nivelului de trai este încă fragil pentru multe categorii de populație...

Donato De Rosa, Alexandria Valerio |

Despite Romania’s great success in catching up with the European Union, progress on living standards remains fragile.

Donato De Rosa, Alexandria Valerio |

Несмотря на то, что Румыния успешно продолжает догонять Европейский союз, прогресс в повышении уровня жизни остается довольно неустойчивым. Сбои, вызванные пандемией коронавируса (COVID-19), могут...

Donato De Rosa, Alexandria Valerio |

Photo: SkyPics Studio/Shutterstock Data on the sharing economy (Uber, Airbnb and so on) are scarce, but a recent study estimates that the revenue growth of these platforms has been dramatic. In...

Hernan Winkler |