Jim Anderson

Jim Anderson

Especialista principal en gobernanza, Banco Mundial

James Anderson (Jim) is a Lead Governance Specialist for the Governance Global Practice. Jim started his career as a development economist in Mongolia where he lived from 1993 through 1997, researching institutional reform, the informal sector, and the impacts of large-scale privatization. In 1997, Jim took his interest in institutions and empirical tools and began to apply them to governance challenges, notably anticorruption and judicial reform, in the transition countries of central and eastern Europe and the former Soviet Union. He moved to Vietnam in 2008 and focused his attention on access to information, transparency, anticorruption, and human rights. Most recently, Jim served as the Country Manager for Mongolia from 2014 through August 2018, supporting the World Bank’s program in all fields. He enjoys taking pictures and writing things and, through it all, remains a “governance data junkie”, making no effort to kick the habit. He received his PhD in Economics from the University of Maryland and did his undergraduate studies at UMBC. 

Жэймс Андерсон

Жэймс Андерсон (Жим) нь Дэлхийн Банкны Засаглалын газарт Засаглалын салбар хариуцсан тэргүүлэх мэргэжилтнээр ажилладаг. Тэрээр Монгол Улсад 1993-с 1997 оны хооронд хөгжлийн эдийн засагчаар ажиллахдаа институцийн шинэчлэл, албан бус сектор, томоохон өмч хувьчлалын үр нөлөөг судлан ажлын гараагаа эхэлсэн түүхтэй. 1997 онд тэрээр засаглалын институцууд, судалгааны арга хэрэгслүүдийн талаарх өөрийн сонирхолдоо хөтлөгдөн тэдгээрийг Төв болон Зүүн Европ, хуучин ЗХУ-ын харьяанд байсан шилжилтийн орнууд дахь авилга, шүүхийн шинэчлэл зэрэг засаглалын асуудлуудад хэрэглэж эхэлсэн байна. Жим Вьетнам улс руу 2008 онд шилжин, мэдээллийн ил тод байдал, авилга болон хүний эрхийн сэдвүүдээр түлхүү ажиллах болсон. Хамгийн сүүлд тэрээр Монгол Улсыг хариуцсан менежер бөгөөд суурин төлөөлөгчөөр 2014-с 2018 оны 8 дугаар сарыг дуустал ажилласан ба энэ хүрээнд Монгол Улс дахь Дэлхийн Банкны бүхий л салбарын үйл ажиллагааг удирдан, дэмжлэг үзүүлж ажиллав. Жим гэрэл зураг авах, нийтлэл бичих дуртайгаас гадна засаглалын чиглэлээр мэдээ мэдээлэл цуглуулж, судалгаа хийх хоббигоо цааш тавьдаггүй онцлогтой. Тэрээр Мэриландын их сургуулиас Эдийн засгийн ухааны докторын зэрэг хамгаалж, Балтимор дахь Мэриландын их сургуульд бакалаврын зэргээ хамгаалсан.