چگونه برنامه ملی میثاق شهروندی سبب تغییرات مثبت در شهر جلال گردیده است؟

This page in:
 
Image
باشندگان شهر جلال آباد هنگام بحث روی پروژه های انکشافی محلی در جلسه شورای انکشافی. عکس: شرکت مشورتی رومی/ بانک جهانی
برنامه ملی میثاق شهروندی یک برنامه ملی بوده که تلاش دارد تا خدمات ابتدایی مانند آب آشامیدنی، برق و سرک را برای هر قریه و شهر بر بنیاد خواست جوامع محلی فراهم نماید.

زمانیکه پروسه تطبیق این برنامه درشهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار در شرق افغانستان تازه آغاز گردید، مردم با برنامه های انکشافی که توسط جوامع محلی رهبری می گردد آشنایی نداشتند و هم چنان فرهنگ حل مشکلات محلی به طور جمعی نیز در این جوامع وجود نداشت. در عین حال ارتباط و همکاری آنان با شاروالی و دیگر ادارات محلی به دلیل اینکه این ادارات قادر به ارایه خدمات اساسی چون ارایه آب آشامیدنی صحی به آنان نبودند، نیز ضعیف بود.

ازاینرو، به عنوان یک کارمند ارتباطات عامه برنامه ملی میثاق شهروندی در شهر جلال آباد، درک نمودم که به دلیل عدم موجودت حمایت های لازم از سوی دولت، مردم کار مشترک را برای حل مشکلات و رسیدن به رفاه ارزش نمی دادند. 
قبل از شروع  برنامه میثاق شهروندی در سال ۲۰۱۷ میلادی، هیچ شورای اجتماعی منظم در ولایت ننگرهار وجود نداشت تا مردم بتوانند برای حل معضلات و چالش های محیطی مشترک خویش به آن مراجعه نمایند. "شیر محمد یکتن از باشندگان ناحیه پنجم شهر  جلال آباد و رئیس شورای انکشافی محلی دراین رابطه به من گفت:" درگذشته بسیار دشوار بود تا چند نفر را در اینجا  برای گفتگو پیرامون حل مشکلات اجتماعی گرد هم آوریم . هیچ کسی در قبال  این چالش احساس مسئولیت نمی  کرد و باشندگان محل نیز نمی داستند که چگونه بحث مشترک در مورد مشکلات و همکاری مشترک میتواند سبب حل مشکلاتی چون نبود برق و عدم دسترسی آب آشامیدنی، می شود.

شیر محمد رئیس شورای انکشافی استقلال در ناحیه پنجم شهر جلال آباد می گوید:" از زمانیکه برنامه ملی میثاق شهروندی شورای های محلی انکشافی ( ( CDC را در نواحی شاروالی ایجاد کرده است، تغییراتی در شهر و نواحی آن مشاهده می گردد. اکنون مردم اولویت های انکشافی خود چون قیرریزی سرک ها، پیاده رو ها، احیای کانال ها و مدیریت دفع ذباله ها را در شورا ها مطرح نموده و برای حل آن مشترکاً کار می نمایند."

 

 
Image
عکس: شرکت مشورتی رومی/ بانک جهانی
وی افزود؛ شورای انکشافی استقلال اکنون توانایی اجرای تصامیم جمعی را  دارد و در حال حاضر از اجرای پروژه های های انکشافی چون سنگ فرش پیاده رو ها و احیای کانال های فاضلاب نظارت می نماید، و به مشکلات محیطی اهالی ناحیه مربوطه از طریق مشورت رسیدگی  می نماید. می توان گفت این شورا ها و فعالیت های آن نتیجه برنامه های ظرفیت سازی است که برای بسیج اجتماعی و ارتقای ظرفیت جوامع محلی در قالب برنامه ملی میثاق شهروندی طرح و تطبیق می گردد.

شیرمحمد همچنان  می گوید که او و اعضای شورای انکشافی استقلال بعد از دریافت آموزش های لازم در چارچوب برنامه های ظرفیت سازی برنامه ملی میثاق شهروندی؛ اکنون توانایی طرح و تدوین برنامه های انکشاف اجتماعی و تهیه بیلانس عواید و مصارف شورا را  فرا گرفته اند.  

شیر محمد اکنون خرسند است که  حکومت به جای استفاده از بخش خصوصی و نهاد های غیردولتی برای عملی سازی های برنامه های انکشافی، به طور مستقیم با جوامع محلی کار می کند. او می گوید اجرای برنامه های انکشافی از سوی حکومت چون تهیه آب آشامیدنی، احیای کانال ها، دفع زباله جات و کارآفرینی برای زنان، سبب بهبود اعتماد مردم نسبت به حکومت شده است.

شیر محمد باور دارد که ارتباط مستقیم حکومت محلی با مردم، سبب افزایش اعتماد مردم نسبت به حکومت گردیده است. او هم چنان می گوید سهم ۲۵ درصدی مردم در هزینه های پروژه های انکشافی در چهارچوب برنامه ملی میثاق شهروندی، سبب افزایش اعتماد و همکاری میان مردم و ادارات محلی شده است.

برنامه میثاق شهروندی در ماه اپریل 2017 میلادی در شهر جلال آباد عملاً زیر نظر اداره مستقل ارگان های محلی آغاز  گردید. این برنامه اکنون در شش ناحیه ، از 9 ناحیه شاروالی فعال بوده و تا ماه اوکتوبرسال ۲۰۱۸ میلادی، ۱۲۸ شورای انکشافی را تاسیس نموده است.  گفتنی است که زنان در تاسیس و راه اندازی این شورا ها نقش و حضور فعال داشته و در تمامی شورا ها زنان در سمت های معاونیت و سکرتریت حضور دارند.
در حال حاضر در شهر جلال آباد ۵۰ شورای انکشافی در بخش های سنگ فرش پیاده رو ها، ساخت و ساز پارک های تفریحی برای زنان و مردان، نصب چراغ های کنار جاده و راه اندازی  ورکشاپ های آموزش خیاطی برای خانم ها مشغول فعالیت می باشند.

مردم از برنامه ملی میثاق شهروندی انتظارات بالای در راستای بهبود و انکشاف سطح زندگی شان دارند. از طریق راه اندازی وانجام کمپاین های آگاهی عامه از سوی نواحی مختلف شاروالی، توقعات مردم از حکومت محلی افزایش یافته ومردم خواهان ارایه خدمات موثر از حکومت و ادارات محلی خود می باشند. اکنون مردم در نواحی مختلف شاروالی ها و شهر، از حقوق اساسی و شهروندی خویش اطلاعات کافی بدست آورده و میدانند که مسوولیت های آنان چی است و چگونه ادارات محلی را مورد حساب دهی قرار دهند.  زمانیکه مردم با مشکلی بر میخورند گرد هم می آیند تا آنرا حل نموده و یا به ادارات محلی مراجعه نمایند. علاوه بر آن با تطبیق برنامه های انکشافی از طریق شورای های محلی شفافیت در تطبیق پروژه ها نیز افزایش یافته است.

ایجاد شورای های محلی از طریق برنامه ملی میثاق شهروندی سبب نزدیکی مردم با حکومت شده است. شورا های محلی به مردم حس مالکیت پروژه های انکشافی را بخشیده و نقش آنان را در زمینه های مختلف حکومتداری تقویت نموده است. هم چنان همکاری میان مردم نه تنها در بخش تطبیق برنامه های انکشافی بلکه در دیگر فعالیت های اجتماعی نیز افزایش یافته است. شیرمحمد می گوید: "ما امیدوار هستیم که بتوانیم با حمایت برنامه ملی میثاق شهروندی و مشارکت فعال و مستقیم مردم، شهر و محیط زندگی خویش را به جای بهتر و با کیفیت تری برای زندگی فردی و اجتماعی خود مبدل سازیم."

 برنامه ملی میثاق شهروندی افغانستان با حمایت مالی دولت جهموری اسلامی أفغانستان و هم چنان صندوق بازسازی أفغانستان که مدیریت آن به نمایندگی از ۳۴ کشور  کمک کننده برعهده بانک جهانی می باشد و اداره انکشاف بین المللی بانک جهانی که فراهم کننده کمک مالی برای فقیر ترین کشور ها می باشد؛ حمایت می گردد.

Join the Conversation

The content of this field is kept private and will not be shown publicly
Remaining characters: 1000