Published on Eurasian Perspectives

Հայաստանի համապարփակ առողջապահական ծածկույթում ներդրում կատարելու տնտեսական օգուտները

This page in:
A woman doctor in a ward
Լուսանկարը` Համաշխարհային Բանկի Հայաստանի գրասենյակ

Մարտահրավերը. Բուժծառայություններից օգտվելու հնարավորությունը պայմանավորված է առանձին անձանց` առողջության վրա կատարվող ծախսերով

Արմենն անհանգիստ է: Նա հենց նոր է դուրս եկել բժիշկ Հայրումյանի մոտ իր տարեկան այցից` մի քանի վատ լուրերով. արյան ճնշումը չի կարգավորվում, և սկսվել է երիկամային անբավարարվածություն:

Դա Արմենի համար մեծ անակնկալ չէր: Թեև փորձել էր պահել բժիշկ Հայրումյանի նշանակած խիստ սննդակարգը և կատարել վարժությունները, սակայն չէր կարողացել գնել ամենօրյա դեղերը: Նա ֆինանսական միջոցներ չունի, որպեսզի ձեռք բերի առողջության մասնավոր ապահովագրություն, ոչ էլ ընկնում է պետպատվերի տակ: Ի՞նչ պետք է անի:

Ցավոք, Արմենի դեպքը եզակի չէ Հայաստանում: Թեև կյանքի ակնկալվող տևողությունը անցած երեք տասնամյակների ընթացքում հասել է 75-ի, հայաստանաբնակներն այսօր ընդհանուր առմամբ ավելի առողջ չեն: Համանման սոցիալ-ժողովրդագրական նկարագիր ունեցող երկրների համեմատ` Հայաստանի բնակչության շրջանում չափազանց շատ են սրտի հիվանդությունների, կաթվածի և շաքարային դիաբետի դեպքերը:

Ընդհանուր առմամբ, քրոնիկ հիվանությունների հետևանքով տարեկան ավելի քան 25.000 մարդ է մահանում Հայաստանում: Այս ամենը Հայաստանի տնտեսությանն արժենում է 360 միլիարդ ՀՀ դրամ` պայմանավորված առողջության վրա կատարվող ծախսերով և արտադրողականության կորստով:

Հիմնական բուժծառայությունների ծառայությունների թերօգտագործումն է քրիոնիկ հիվանդությունների գլխավոր պատճառը Հայաստանում: Մոտավորապես 2,995 մահ հնարավոր կլինի կանխել` տարվա ընթացքում որակյալ բուժծառայությունների հասանելիությունը բարձրացնելու շնորհիվ: Միջին եվրոպացին ընտանեկան բժշկին տարվա ընթացքում այցելում է մոտավորապես յոթ անգամ, իսկ հայաստանաբնակները` մոտավորապես չորս անգամ: Երեք հայաստանաբնակներից երկուսը խուսափում են տարեկան բազային բուժզննությունից: Հինգ հայաստանաբնակներից գրեթե մեկի համար  բազային բուժծառայությունները բաց թողնելու հիմնական պատճառը ծախսն է:

Բուժծառայությունների վրա գրպանից կատարվող ծախսերը Հայաստանում և համադրելի երկրներում,  2018 թ.                     

A chart on out-of-pocket health spending in Armenia and comparator countries in 2018 in Armenian language
Աղբյուրը` ԱՀԿ գլոբալ առողջապահական ծախսերի տվյալների շտեմարան

Մոտավոր հաշվարկներով` Հայաստանում բուժսպասարկման վրա կատարվող «գրպանից դուրս վճարումները» կազմում են ծախսերի 85 տոկոսը` բուժսպասարկման վայրերում (հիվանդանոցներ, կլինիկաներ, դեղատներ և այլն), ինչն աշխարհի ամենաբարձր ցուցանիշներից է: Հայաստանում հինգ տնային տնտեսությունների գրեթե մեկը ընտանեկան եկամուտի մինչև 10 տոկոսը հատկացնում է բուժսպասարկմանը, ինչն անհամեմատ բարձր է Եվրոպայի ցուցանիշից, որտեղ տաս տնային տնտեսություններից գրեթե մեկն է հատկացնում եկամուտների 10 տոկոսը:

Առողջապահությանը տնային տնտեսության ծախսերի մինչև 10 տոկոսը հատկացնելը մի երևույթ է, որը վեց անգամ ավելի է բնորոշ այն հայ ընտանիքներին, որտեղ առնվազն մեկ անձ ունի արյան բարձր ճնշում: Այս վիճակագրությունը բնորոշում է քրոնիկ հիվանդությունների, բուժծառայությունների թերի օգտագործման և բուժսպասարկման վրա կատարվող մասնավոր ծախսերի կապը:

Փոխզիջումային տարբերակ. Դիտարկել համապարփակ ծածկույթի դրսևորումները տնտեսության համար  

Որակյալ բժշկական ծառայությունների հասանելիության ապահովման նպատակով տարվող համաշխարհային ջանքերի ուսումնասիրությունը վկայում է, որ պարտադիր վճարումների միջոցով նախապես վճարված և համախմբված մուտքեր ապահովելը, ներառյալ` անապահովների սուբսիդավորումը, հանդիսանում է Համապարփակ առողջապահական ծածկույթի (ՀԱԾ) անհրաժեշտ պայման:

Երբ կանխավճարային սխեմաներում վճարումները կամավոր են, ավելի առողջ անհատները սովորաբար չեն մասնակցում: Արդյունքում` բուժծառայությունների ապահովագինն անհամեմատ գերազանցում է միջին արժեքը, եթե առանձին խմբերի ռիսկերը համախմբվում են: Քանի որ հասարակության ամենաանապահով անդամներն ավելի են ընկալունակ հիվանդությունների նկատմամբ, ապահովագնի բարձրացման հետևանքով նրանք կշրջանցեն բուժսպասարկումից և կփոխարինեն տնային տնտեսության այլ բազային կարիքներով:

Այս մարտահրավերների լուծմանն օգնելու և բնակչության ընդհանուր առողջական վիճակը բարելավելու նպատակով անհրաժեշտ է Հայաստանում ընդլայնել բազային բուժսպասարկման դիմելիությունը: Դրա համար կպահանջվեն առողջապահության ոլորտի ֆինանսավորման բարեփոխումներ, որոնց շնորհիվ կձևավորվեն բավարար չափով նախապես վճարված ու համախմբված մուտքեր, և կընդլայնվի առողջապահական ծածկույթն ու կկրճատվի տնային տնտեսությունների ֆինանսական բեռը: Այս իմաստով` ՀՀ առողջապահության նախարարությունը 2019 թվականից ջատագովում է այդ բարեփոխումները` առողջապահության համար լրացուցիչ պետական ֆինանսավորում ձևավորելու նպատակով:

Միանշանակ, անհրաժեշտ եկամուտները հայթայթելու եղանակների վերաբերյալ որոշումներում պետք է արտացոլվեն ոչ միայն առողջապահական նկատառումները, այլ նաև այդ ամենի ազդեցությունը Հայաստանի տնտեսական նպատակների վրա: Զարմանալի չէ, որ Հայաստանում այլընտրանքային առաջարկների վերաբերյալ տարվող քննարկումները` կապված բարելավված և որակյալ առողջապահական ծածկույթը  ֆինանսավորելու հետ, իրավացիորեն հարցեր են առաջացրել, թե այս առաջարկություններն ինչպես կանդրադառնան տնտեսական աճի, զբաղվածության և սոցիալ-տնտեսական հավասարության վրա:

ՀՀ առողջապահության նախարարության հետ համատեղ  Համաշխարհային բանկի թիմը

մոդելավորել է մի շարք ուղղակի և անուղղակի հարկերի, այդ թվում` աշխատավարձերի, կազմակերպությունների եկամուտների, ակցիզային, ավելացված արժեքի և այլ ուղիղ հարցերի մակրոտնտեսական ազդեցությունը  համախառն ներքին արդյունքի, զբաղվածության և տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի վրա:

Հանգուցալուծում. Համընդհանուր ծածկույթի ֆինանսավորում` հանուն առողջության և աճի  

Մեր վերլուծությունը կառուցվել է այն ենթադրության վրա, որ ՀԱԾ բարեփոխումների շրջանակներում 2021-ից 2050 թվականներն ընկած ժամանակահատվածում պետությունն է վճարելու անհրաժեշտ բուժսպասարկման համար` թիրախ, որը շատ ավելի հավակնոտ է, քան այժմ քննարկվող առաջարկը: Մենք նաև հաշվի ենք առել աշխատանքային տարիքի բնակչության առողջական վիճակի և արտադրողականության բարելավումները, որոնք կունենանք ծածկույթի ընդլայնման արդյունքում:

Մենք պարզել ենք, որ երկարաժամկետ կտրվածքով արտադրողականությունը բարձրանում է` պայմանավորված Հայաստանում ՀԱԾ հասանելիության ընդլայնմամբ, որը կչեզոքացնի բարեփոխումների ծախսերը` անկախ հարկման տարբերակից: ՀՆԱ-ում նախատեսվող երկարաժամկետ ավելացումները տատանվում են աշխատավարձային հարկերի 0.05 տոկոսից մինչև տնային տնտեսությունների ոչ աշխատավարձային եկամուտներից գանձվող հարկեր` 1.36 տոկոսի չափով: Ընդհանուր զբաղվածության ծավալները նույնպես մեծանում են` 0.25 տոկոսից 1.34-ի միջակայքում:

ՀԱԾ-ի ֆինանսավորումը` հարկային տարբեր քաղաքականությունների շրջանակներում, տոկոսային փոփոխությունը բնականոն իրավիճակի համեմատ, 2050 թ.

A chart demonstrating financing UHC under different tax policies, percent change from Business-as-Usual in 2050 in Armenian language
Աղբյուրը` Հայաստանում համընդհանուր առողջապահական ծածկույթի մակրոտնտեսական ազդեցությունները (Համաշխարհային բանկ)

Ընդհանուր առմամբ, մեր ուսումնասիրությունը վկայում է, որ ավելի լայն հարկման բազայով ֆինանսավորման տարբերակներն ավելի դրական կանդրադառնան Հայաստանի ՀՆԱ աճի վրա: Այսպիսով, ՀԱԾ-ի ֆինանսավորման բեռը ողջ տնտեսության վրա բաշխելը` բոլոր ապրանքատեսակների մասով ավելացված արժեքի հարկը բարձրացնելու միջոցով, համեմատաբար դրական կանդրադառնա տնտեսական աճի վրա: Այս եզրահանգումը համահունչ է զարգացող այլ երկրների փորձին, որտեղ սոցիալական հատկացումների համար պետական մուտքերը ձևավորվել են ավելի լայն բազայով սպառողական հարկերից:

Եվ վերջիվերջո, ՀՀ կառավարությունն է որոշելու, թե երկրում ինչպես են ֆինանսավորվելու ՀԱԾ բարեփոխումները: Մեր վերլուծությունն ընդամենը ներկայացնում է դիտարկվող տարբերակների հավանական ազդեցությունը` Հայաստանի ավելի լայն տնտեսական նպատակներին հասնելու ճանապարհին:

Անկախ ընտրված տարբերակից` ՀԱԾ բարեփոխումները Հայաստանում հստակ են: Ստատուս քվոյի պահպանումը, որի պարագայում բազային ծառայություններից օգտվելու հնարավորությունը պայմանավորված է վճարունակությամբ, այլ ոչ թե` բուժօգնության կարիքով, արդարացված չէ` ոչ միայն բնակչության առողջության, այլ նաև տնտեսության համար:

Առողջապահության ոլորտի բարեփոխումները, որոնց մասին պետք է ճիշտ իրազեկում տանել ու պարզաբանել հանրությանը, կօգնեն Արմենի նման մարդկանց` բժշկական անհետաձգելի միջամտությունների անհրաժեշտության պարագայում օգտվել խիստ անհրաժեշտ օժանդակությունից:

 

Հոդվածի պատրաստմանը մասնակցել են` Հասան Դուդուն, Ադանա Չուվուման, Արմինե Մանուկյանը, Անաստաս Աղազարյանը և Մուհամեդ Զեշանը:

------------------------------------------- 

Մանրամասները տես` Macroeconomic Effects of Financing Universal Health Coverage in Armenia/ Հայաստանում համընդհանուր առողջապահական ծածկույթի ֆինանսավորման մակրոտնտեսական ազդեցությունները

 

 


Authors

Join the Conversation

The content of this field is kept private and will not be shown publicly
Remaining characters: 1000