Published on Eurasian Perspectives

Կանայք կարևոր են. Հայաստանում ժողովրդագրական մարտահրավերը վերափոխելով հնարավորության

This page in:

«Ժամանակը չես կանգնեցնի», - ասում է ասացվածքը (և երգը): Իսկապես, բնության օրենքները թելադրում են, որ մարդիկ և հասարակությունները ծերանում և ծերանում են՝ դուր է գալիս մեզ, թե ոչ:

Բայց թույլ տվեք հարց տալ. արդյո՞ք ծերացող հասարակությունները դատապարտված են լճացման կամ կենսամակարդակի անկման: Ոմանք միգուցե հավատան, որ այդպես է, սակայն կպնդեի, որ ծերացումից բխող ժողովրդագրական փոփոխվող իրողություններին հնարավոր է դիմակայել հարմարվելու համարձակ վարքագծով:

Հարկավոր են գործողություններ, որոնք իրենց ուշադրության կենտրոնում կպահեն մարդկանց չօգտագործված ներուժը: Օրինակ՝ գործողություններ կարող են ձեռնարկվել ավելի երկար աշխատանքային կյանքի ընթացքում տարեցների՝ արտադրողական զբաղվածության համար անհրաժեշտ իմացական հմտություններն ամրապնդելու ուղղությամբ: Քայլեր կարող են ձեռնարկվել նաև սոցիալական նորմերի փոփոխության և աշխատաշուկայի կառույցների ձևափոխման ուղղությամբ՝  կանանց տալով ընտանիքն ու կարիերայի նպատակները համադրելու, իսկ ավելի տարեցներին՝ ավելի ճկուն ժամերի աշխատելու հնարավորություն:

Image

Եկեք հստակեցնենք և դիտարկենք Հայաստանի օրինակը, ուր այժմ ես ապրում և աշխատում եմ:  Ահա զարգացման ընթացքը պայմանավորող չորս գործոն, որտեղ միգրացիան, ծերացումը և կանանց ու տղամարդկանց համար անհավասար խաղի կանոնները վտանգում են Հայաստանի հետագա 20 տարիների տնտեսական աճը.

  • Ժողովրդագրական տեղաշարժերը կհանգեցնեն առավելապես տարեց կին բնակչության (60%), որի համար կենսաթոշակների և սոցիալական ապահովության ցանցի համակարգերը դեռևս նախապատրաստված չեն:
  • Նվազող աշխատուժը և կայուն արտագաղթը կպահանջեն այնպիսի քաղաքականություն, ինչպիսին է օրինակ՝ երեխաների խնամքի ապահովումը, ինչը կանանց կտա աշխատաշուկա մուտք գործելու և այնտեղ մնալու հնարավորություն:
  • Արտադրողականության աճը կաշկանդված է բարձրագույն կրթության որակով  և քանակով: Թեև բարձրագույն կրթություն ստացող ուսանողների մեծամասնությունը կանայք են, գիտության, տեխնոլոգիաների, ճարտարագիտության (ինժեներիայի) և մաթեմատիկայի բնագավառներում նրանց կարիերան շարունակելու հավանականությունն ավելի փոքր է:
  • Հայաստանում, որպես կանոն, կանայք ձեռնարկատեր չեն, ինչի հետևանքով ձեռներեցության զգալի ունակություններ չեն օգտագործվում:

Գյուղ կանգնի՝ գերան կկոտրի
Վերոնշյալ զարգացումներից բխող մարտահրավերներին դիմագրավելու համար Հայաստանին անհրաժեշտ է ջանքերի համատեղման մոտեցում՝ օգտագործելով իր մարդկային բոլոր ռեսուրսները՝ կանանց և տղամարդկանց, հնարավորինս ճկուն ձևով և հաստատակամորեն:

Այսինքն՝ այսպիսի հարուստ գիտական ավանդույթ և ստեղծարար ու արդի ՏՏ ոլորտ ունեցող երկրում, ի՞նչ է տեղի ունենում գիտության, տեխնոլոգիայի, ինժեներիայի և մաթեմատիկայի կամ ԳՏԻՄ ոլորտներում:

Հայաստանի առջև ծառացած մարտահրավերները տարածաշրջանի իրավիճակի արտացոլանքն են: Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանի շատ տնտեսություններում կանայք զբաղեցնում են բոլոր աշխատատեղերի շուրջ կեսը, սակայն ԳՏԻՄ-ին առնչվող աշխատատեղերում նկատվում է կանանց զբաղվածության շատ փոքր մասնաբաժին: Գիտենք նաև, որ հայ ուսանողները, թե՛ աղջիկ, թե՛ տղա, տպավորիչ արդյունքների կարող են հասնել այն ծրագրերում, որոնք նրանց օժանդակում են համապատասխան հմտություններ ուսանելու հարցում և հետո անցնել աշխատանքի, որտեղ նրանց նպաստն արժևորվում է թե՛ գործատուների, և թե՛ ընտանիքների կողմից:

Ուստի, ինչու՞ է իմաստավորված ԳՏԻՄ-ի շեշտադրումը:

Image

Լավ է կանանց համար՝ լավ է տնտեսության համար
Համաշխարհային տնտեսության մեջ աստիճանաբար աճում է ԳՏԻՄ աշխատատեղերի պահանջարկը: Հետևաբար, ԳՏԻՄ աշխատատեղերում հայ կանանց և տղամարդկանց հաջողությունը սատարող ռազմավարությունը կարող է առաջ մղել երկրի տնտեսությունը և անհատ աշխատողներին: Դիտարկենք ասվածն իմաստավորող չորս պատճառները:

Պահանջարկը. ԳՏԻՄ հմտություններով աշխատուժի զբաղվածությունն ավելանում է և սպասվում է, որ կշարունակի աճել՝ հիմնականում պայմանավորված առանձին ապրանքների նկատմամբ պահանջարկի աճով և կենսաթոշակի անցնող աշխատողների փոխարինմամբ: Իրոք, այս ոլորտի վրա 2009-2010 թ.թ. համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամն ավելի քիչ անդրադարձավ, քան այլ ոլորտների:

Հմտությունների աճ. ՏՀՏ ուղղվածությամբ աշխատատեղերը կարող են աճի ավելի լավ հնարավորություններ առաջարկել, քան ներկայումս կարծրատիպային «կանացի աշխատատեղերը»: ԳՏԻՄ ոլորտների աշխատատեղերն առաջարկում են հմտություններ ձևավորելու հնարավորություն, որոնք կարելի է փոխանցել ոչ միայն տվյալ ոլորտում, այլ նաև այլ ոլորտներ:

Ճկունություն. ԳՏԻՄ աշխատատեղերն ունեն ճկուն ժամեր և վայրեր առաջարկելու հնարավորություն, ինչը կանանց տալիս է կենցաղային և մասնագիտական պարտականությունները հավասարակշռելու հնարավորություն: ԳՏԻՄ –ն առաջարկում է նաև ինքնազբաղվածության մի շարք տարբերակներ:

Վարձատրություն. ԳՏԻՄ աշխատատեղերն ավելի շատ են վարձատրվում: Այս մասնագիտությունների վարձատրության գենդերային ճեղվածքն ավելի փոքր է, քան այլ ոլորտներում:

Հաջորդ ամիս ավելի խորությամբ կքննեմ Հայաստանի աշխատաշուկայում ԳՏԻՄ կրթության և աշխատատեղերի վերաբերյալ մեր վերջին հետազոտությունը: Հետաքրքիր կլինի տեսնել, թե Հայաստանն ինչպես կկարողանա հարմարվել այս դինամիկ նոր իրողություններին: Մնացե՛ք մեզ հետ:


Authors

Laura Bailey

Former Global Lead for Stability, Peace and Security, Lead Social Development Specialist

Join the Conversation

The content of this field is kept private and will not be shown publicly
Remaining characters: 1000