Албан бус орчуулга. Дэлхийн Банк болон Монгол улсын хоорондын хамтын ажиллагааны 25 жилийн ойг жил жилээр нь эргэн дурсаж байгаа. Энэ удаад бид 2005 оныг дурсана. Эдийн засгийн өсөлт 7.3 хувийн…

Jim Anderson |

In our one-year-at-a-time celebration of the 25 year partnership between Mongolia and the World Bank, today we look at 2005.  Growth remained a robust 7.3% and industry, which includes mining,…

Jim Anderson |