सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा उल्लेख्य तथा प्रशंसनीय सुधार आएको भए तापनि जिल्ला स्तरभन्दा बाहिर सार्वजनिक स्रोत तथा साधनहरुको संकलन तथा सार्वजनिक खर्चको निगरानी गर्न वा त्यस बारेमा थाहा पाउन अझै…

Franck Bessette |