Anna Akhalkatsi

Anna Akhalkatsi

Anna Akhalkatsi jest Dyrektorem Banku Światowego na Unię Europejską. Pracując z biura w Brukseli, jest odpowiedzialna za dialog Banku z krajami członkowskimi UE z aktywnym programem Banku oraz instytucjami unijnymi. Poprzednio piastowała funkcję Przedstawiciela Banku na Rumunię i Węgry.

Pochodząca z Gruzji Anna Akhalkatsi rozpoczęła pracę w Banku w 1999 r. jako ekonomistka w biurze Banku w Tbilisi. Następnie pełniła funkcję Przedstawiciela Międzynarodowej Korporacji Finansowej (IFC) na Gruzję, po czym przeprowadziła się do Waszyngtonu, gdzie pracowała nad strategią i usługami doradczymi IFC dla sektorów rolnego, wytwórczego, górniczego, a także infrastruktury i bankowości. W IFC pracowała następnie jako szefowa działu doradztwa na region Ameryki Łacińskiej i Karaibów, po czym objęła stanowisko Przedstawiciela Banku Światowego na Mołdawię.