Ce înseamnă învățământul pentru toți pentru Europa și Asia Centrală

This page in:

ImageCa urmare a lansării recente a noii Strategii a Băncii Mondiale în domeniul Învățământului pentru 2020 de către Președintele Robert Zoellick, începem acum să reflectăm despre felul cum această strategie nouă va fi pusă în aplicare pe teren în toată lumea.  În Europa și Asia Centrală (EAC), cum pot principiile învățământului pentru toți să schimbe regiunea dată care se află într-o transformare rapidă?

Țările din regiune au trecut prin schimbări demografice importante pe parcursul ultimelor 20 de ani, din cauza ratei natalității în descreștere.  O provocare pe termen scurt ce rezultă din aceasta este necesitatea de a reduce dimensiunea rețelei de școli și ajustarea numărului personalului didactic pentru a corespunde numărului de elevi în descreștere. De asemenea, există necesitatea de a consolida productivitatea pe termen mediu pentru a compensa cohorta de persoane în vârsta de muncă, ce este în descreștere.  O piesă crucială a acestui puzzle va fi dezvoltarea abilităților relevante cognitive și de comportament printre tinerii care pășesc pe piața muncii.  Istoria de planificare centralizată din Europa de Est și Asia Centrală a lăsat de asemenea o moștenire durabilă a participării și a vocii limitate ce a rezultat în adoptarea lentă a politicilor din domeniul învățământului ce favorizează autonomia, responsabilitatea și măsurarea rezultatelor de învățare.  Toate acestea sunt critice pentru armonizarea stimulentelor de performanță din cadrul sistemului, și între sistemul de învățământ și piața muncii.

Direcția noii strategii în domeniul învățământului este deosebit de relevantă în regiunea EAC.  Prin adoptarea unei abordări de sistem, țările din EAC ar putea adopta această oportunitate de a se îndepărta de la managementul central al școlilor spre un sistem mai balansat cu nivele potrivite de responsabilitate și răspundere. Autoritățile centrale pot stabili politici ce cuprind acțiunile diferitor actori în sistem: definirea standardelor de performanță și a regulilor de intrare; monitorizarea performanței; articularea rolurilor și responsabilităților;  punerea în aplicare a acestora; și axarea pe studenții exmatriculați.  Prin adoptarea acestei strategii, țările din EAC pot, de asemenea, să recunoască că elaborarea efectivă de politici trebuie să fie susținută de o bază de cunoștințe riguroasă și puternică, care este împărtășită și discutată deschis.  De fapt, Raportul privind Abilitățile în EAC ce urmează a fi prezentat, reflectă strategia solicitând un efort ”de aprindere a luminii” și de a investi în generarea cunoștințelor sistematice despre felul cum studenții învață, și dacă aceste studii îi ajută pe studenți să-și găsească de lucru.  Aceasta, de asemenea, reflectă accentul strategiei pe rezultate prin conștientizarea necesității de îmbunătățire a eficienței financiare și de a se îndepărta de la o budgetare în bază de contribuții pentru a investi în autonomie și răspundere la nivel local. O finanțare mai inteligentă și mai flexibilă va permite școlilor să răspundă mai bine necesităților angajatorilor și va crea stimulente pentru optimizarea mărimii rețelei de școli. 

În Moldova, Banca Mondială lucrează în vederea implementării elementelor strategiei în viață prin colaborarea cu Guvernul la planificarea reformei de optimizare a sistemului școlar care va genera economii substanțiale și va îmbunătăți calitatea învățământului.  Politicile complementare pentru stimularea eficienței includ finanțare per elev, autonomie sporită a autorităților locale, și alte mecanisme de responsabilizare.  Activitatea analitică din spatele reformei este construită pe o analiză comprehensivă a cheltuielilor publice și a datelor din sectorul învățământului folosind o abordare inovativă (cunoscută sub denumirea de BOOST).  Echipa, de asemenea, lucrează la consolidarea capacității autorităților publice de colectare, folosire și publicare a datelor sistematice disponibile cu privire la finanțare și la rezultatele învățământului ce vor permite o cercetare suplimentară pe parcursul timpului, inclusiv studiile de recuperare. 

Deși EAC a înregistrat succese la extinderea accesului la educație, numărul în creștere de diplome nu reflectă îmbunătățirea abilităților relevante în rândul populației.  Accentul noii strategii globale în domeniul învățământului este pus pe învățământul pentru toți, cu toate acestea, foarte actual pentru regiune. Provocarea constituie construirea unei forțe de muncă calificată ce ulterior se va transforma în bunăstare pentru familii și productivitate și competitivitate pentru țări.  Procedând astfel, sistemele de învățământ din EAC de asemenea vor contribui la învigorarea comunităților și consolidarea cetățenilor.  Un sistem de învățământ solid nu produce doar absolvenți cu abilități relevante și flexibile, dar și cetățeni care sunt conștienți și își rezolvă în mod pașnic diferențele, participă în procesul politic, și se implică în cauze mai mari decât ei înșiși.
 


Join the Conversation

The content of this field is kept private and will not be shown publicly
Remaining characters: 1000