De ce elevii din Moldova au rezultate mai bune

 

Image
Jutta Benzenberg / World Bank

Daca vrei un an de prosperitate, cultivă grâu. Daca vrei 10 ani de prosperitate, plantează copaci. Daca vrei 100 de ani de prosperitate, investește în oameni.
Proverb chinezesc


Fiecare persoană are nevoie și merită o educație de calitate. Dar ce înseamnă o educație de calitate? Chiar și pentru țările care și-au afirmat statutul de ”prestatori de servicii educaționale de calitate” vor fi argumente ce vor susține sau infirma calitatea serviciilor educaționale.

Pentru țările în curs de dezvoltare, provocarea este și mai mare – resurse limitate, necesități sporite, experiență redusă, sunt probleme comune pentru factorii de decizie din domeniul educației. Pentru a compara calitatea sistemelor educaționale, la nivel mondial sunt utilizate mai multe metode, una dintre acestea fiind Programul pentru Evaluarea Internațională a Elevilor (PISA) elaborat de OECD.

PISA este un studiu internațional, organizat o dată la trei ani, care are drept scop evaluarea sistemelor educaționale la nivel mondial prin testarea abilităților și cunoștințelor elevilor de 15 ani la trei subiecte – științe, matematică și citire.

În 2015 peste jumătate de milion de elevi din 72 țări și economii au participat la testul de două ore, Moldova fiind printre țările participante. Până în 2015, Moldova a participat la PISA în anul 2009. PISA 2009 a relevat faptul că rezultatele elevilor din Moldova erau sub cele ale colegilor din țările OECD participante la studiu. Totodată, au fost determinate discrepanțe dintre elevii din mediul rural și cel urban (o diferență de aproximativ 2.5 ani), la fel și discrepanțe asociate cu genul elevilor (băieții rămânând în urma fetelor la științe și în special, la citire).

În educație, din păcate, nu există o pastilă fermecată care să rezolve toate problemele. Reformele în acest domeniu sunt complexe și necesită mult timp. Astfel, Guvernul a inițiat reforme de sector în educație, bazându-și activitățile pe trei piloni de bază: calitate, echitate și eficiență. După ani de investiții în sectorul educațional, Moldova a înregistrat un salt important în rezultatele elevilor. Conform ultimelor date din PISA 2015, scorul pentru științe a crescut comparativ cu 2009 cu 15 puncte (ajungând la 428 puncte), pentru citire cu 28 puncte (ajungând la 416 puncte) și pentru matematică cu 23 puncte (anungând la 420 puncte). Pentru a înțelege mai bine cifrele, trebuie să ținem cont de faptul că succesele la citire reprezintă un progres de aproximativ un an de studii. De asemenea, sporirea ponderii elevilor care au înregistrat cunoștințe de bază sau mai mari la toate cele trei subiecte analizate, demonstrează îmbunătățiri în sector.

Întrebările de bază sunt: Ce s-a făcut în această perioadă dintre 2009 și 2015? Ce activități au contribuit la aceste realizări? Fără a încerca să fie exhaustivă și menționând că o analiză mai riguroasă este necesară în viitor, în continuare este indicată o listă de schimbări importante pe care Guvernul Republicii Moldova le-a întreprins în ultimii ani, ce ar putea fi legate de îmbunătățirile observate în educație.

În primul rând, trebuie menționat faptul că, începând cu anul 2013 în sectorul educațional a fost implementat sistemul SIME (Sistemul Informațional de Management în Educație) și introduse fișele școlilor. Din 2013 până în prezent au fost elaborate și diseminate trei runde de fișe ale școlilor cu informații privind bugetele și performanțele comparative ale instituțiilor. SIME permite Ministerului Educației să ia decizii bazate pe informații mai exacte și să monitorizeze progresele reformelor; școlilor să își compare rezultatele cu mediile pe raion, să înțeleagă unde sunt poziționate și să reacționeze corespunzător pentru a-și îmbunătăți pozițiile; părinților să fie mai bine informați despre performanțele instituțiilor și să se implice mai activ în procesul decizional al școlilor.

De asemenea, începând cu 2013, a fost implementată, la nivel național, finanțarea per elev. Aceasta a fost urmată de o sporire a autonomiei școlilor. În rezultat, din 2012 până în prezent, 104 instituții au fost optimizate, fapt ce a condus la o descreștere a cheltuielilor anuale pentru sectorul educațional de la 8.39% din PIB în 2012 la 7% din PIB în 2015. Desigur cifrele nu sunt influențate doar de învățământul general, dar luând în considerație faptul că 50% din cheltuielile sectorului revin învățământului general, influența nu poate fi neglijată. Chiar dacă rezultatele în ceea ce privește eficiența financiară vin încet, primul pas către echitate este realizat, iar implementarea standardelor școlare și trainingurile pentru profesori vor contribui semnificativ la sporirea calității în domeniul educației.

Al treilea aspect de bază al reformei a fost consolidarea securității modului în care sunt organizate examenele de bacalaureat. În acest scop, pentru examene au fost introduse măsuri sporite de securitate precum: supraveghere video, acces verificat, teste codificate, etc. Drept urmare, elevii sunt motivați să învețe mai mult pentru a susține examenul, iar sistemul educațional a câștigat o mai mare credibilitate.

Îmbunătățirea situației în sistem este susținută și de rezultatele testelor naționale, însă despre aceasta, în blogul următor...
 


Authors

Lucia Casap

Lucia Casp, Operations Officer, Education

Join the Conversation

The content of this field is kept private and will not be shown publicly
Remaining characters: 1000