Published on Eurasian Perspectives

Cum pot fi moldovenii încurajați să contribuie la pensiile lor?

Ultima mea postare a discutat provocările și refomele sistemului de pensii din Moldova, însă acum aș dori să mă axez pe stimulentele pentru contribuții în cadrul unui sistem de pensii. Această problemă este deosebit de importantă pentru o țară ca Moldova, unde pensiile pentru limita de vârstă sunt direct legate de stagiul de cotizare și nivelul veniturilor individuale.

Moldovan citizens

Astfel de sisteme de pensii preconizează, de regulă, un anumit grad de redistribuire din considerente de echitate și atenuare a sărăciei. Totuși, redistribuirea excesivă reduce stimulentele pentru contirbuții în cadrul unui sistem de pensii.

O structură de stimulente eficace este esențială pentru a încuraja lucrătorii să contribuie mai mult în schimbul unei pensii suficiente la atingerea vârstei de pensionare. De ce? Pentru că, dacă nu există stimulente adecvate, oamenii vor evita să contribuie în cadrul unui sistem care nu oferă mai mult decât pensia minimă – indiferent de nivelul contribuției.

Astfel, în ceea ce privește structura stimulentelor, care sunt provocările specifice întâmpinate de Moldova?

În primul rând, prestațiile de pensii sunt relativ mici în Moldova, în timp ce structura stimulentelor este relativ fixă – pensia minimă reprezintă aproximativ 70 la sută din pensia medie la bază existând mai multe motive.

Un motiv este lipsa indexării veniturilor anterioare (așa-numita “valorizare”). Salariile utilizate pentru calcularea prestațiilor de pensii pentru perioada până în 1999 sunt indexate la creșterea salariilor, în timp ce salariile câștigate ulterior sunt luate în calcul la valoarea lor nominală. Aceasta afectează nivelul inițial al prestațiilor de pensii stabilit la pensionare. În așa mod, viitorii pensionari vor constata o descreștere a sumei pensiilor obținute ca procent din salariul lor. Aceasta este cunoscută sub denumirea de rată de înlocuire.

În al doilea rând, oamenii beneficiază de pensia minimă la un nivel garantat de stat, dacă dispun de vechimea de muncă necesară – dar prestațiile lor sunt mai mici decât pragul minim. Politca actuală a pensiei minime reflectă eforturile guvernului de a proteja standardele de viață ale persoanelor cu venituri mici. Însă această abordare comprimă structura prestațiilor și afectează stimulentele pentru contribuții.

Un bun exemplu pentru a ilustra efectul de redistribuire a pensiei minime este cel al lucrătorilor agricoli și al fermierilor – majoritatea cărora câștigă prestații de pensie minimă. Din 2008, fermierilor individuali nu li s-au solicitat deloc contribuții. În consecință, contribuțiile achitate în 2012 de către sectorul agricol au constituit doar 5 la sută din totalul veniturilor de asigurări sociale, în timp ce pensiile fermierilor au cuprins peste 30 la sută din totalul cheltuielilor pentru pensii!

Sărăcia rurală în Moldova rămâne a fi oîngrijorare majoră. Pentru a aborda eficient sărăcia sunt necesare programe de asistență socială bine direcționate , în loc de a permite ca povara să fie plasată asupra persoanelor care contribuie la sistemul de pensii și care vor obține pensii mai mici atunci când se vor pensiona.

În al treilea rând, existența pensiilor speciale și privilegiate este un alt factor care afectează stimulentele în sistemul de pensii. În pofida câtorva modificări adoptate recent, care își porpun să creeze o convergență dintre schemele de pensii speciale și cele obișnuite, există grupuri de pensionari care continuă să beneficieze de prestații privilegiate, fără a plăti contribuții mai mari.

Declinul persistent al numărului de contribuabili afectează considerabil viitorul sistemului de pensii din Moldova. Factorii de decizie trebuie să creeze stimulente corecte pentru a preveni eroziunea ulterioară a sistemului.

Deci, ce se poate de făcut?

O recomandare bună pentru autoritățile din Moldova ar fi reintroducerea valorizării în formula pentru calcularea prestațiilor de pensii. Aceasta ar însemna pensii mai mari pentru pensionarii noi. Autoritățile ar putea asigura venitul minim persoanelor dezavantajate din venituri generale și nu prin subvenționarea pensiei minime din contribuții.

Și, în final dar nu în ultim rând, Moldova ar trebuie să avanseze rapid la eliminarea prestațiilor speciale și privilegiate ale sistemului de pensii, și să instituie un sistem echitabil și egal pentru toți contribuabilii.

Spuneți-mi ce credeți ...
 

Authors

Yuliya Smolyar

Senior Social Protection Specialist

Join the Conversation

The content of this field is kept private and will not be shown publicly
Remaining characters: 1000