Published on Eurasian Perspectives

Îmbunătățirea oportunităților pentru copii romi va aduce beneficii

Roma child, Romania. Photo by Jutta Benzenberg

La opt ani de la debutul crizei economice globale, aproape un sfert din populația Uniunii Europene este în continuare expusă  la riscul de sărăcie sau excluziune socială. Însă un anumit grup iese în evidență: Populația romă din Europa care este marginalizată și al cărui număr este în creștere.

Cifra echivalentă pentru copii romi are un nivel de 85% în Europa Centrală și de Sud-Est. Condițiile de trai ale populației rome marginalizate din această regiune seamănă adesea cu cele din țările mai puțin dezvoltate, decât cu cele la care ne-am aștepta în Europa.
 
În cadrul unei vizite în România și Ungaria ce a avut loc luna trecută, am fost martora directă a sărăciei și unor inegalități frapante cu care se confruntă copii romi marginalizați.  Lipsa accesului la educația corespunzătoare și la condițiile de trai adecvate indică lipsa oportunităților.

Copii romi se confruntă cu inegalități „moștenite”, transferate prin condiții de trai precare de la părinți la copii în cadrul unui ciclu auto-perpetuat, care sunt mai apoi întărite prin stereotipuri și discriminare, sau prin decalaje instituționale sau legale. Drept urmare, majoritatea romilor ajung să aibă un nivel mai scăzut de competențe, posibilități de inserție profesională mai reduse și standarde de viață mai mici decât cele ale populației de altă etnie. Și astfel ciclul continuă.
 
Așa  cum a fost menționat de către Banca Mondială, oportunitățile reduse cu care se confruntă copii romi reprezintă o dilemă etnică și vor deveni din ce în ce mai mult  o problemă economică în următorii ani. În țările din Europa Centrală și de Sud-Est, populația activă este în scădere ca urmare a îmbătrânirii, emigrării, și ratelor reduse de fertilitate, punând în pericol creșterea economică.

De exemplu, în ceea ce privește România, este preconizat faptul că populația activă se va reduce cu 30% până în anul 2050, în timp ce cota de tinerii de etnie romă nou-intrați pe piața muncii la nivelul Europei Centrale și de Sud-Est este estimată ca reprezentând 7-20%.

Așa cum menționează cel mai recent raport al Băncii Mondiale  “Being Fair, Faring Better: Promoting Equality of Opportunity for Marginalized Roma“, asigurarea accesului egal la educație, servicii medicale și condiții de trai corespunzătoare pentru populația romă reprezintă o alegere economică inteligentă.
 
De ce este nevoie pentru a face diferența? Promovarea nutriției și accesului la educația preșcolară de calitate, cu o orientare către primele 1.000 de zile din viață, va contribui în mod semnificativ la îmbunătățirea oportunităților populației rome în Europa. Ungaria de exemplu, a făcut investiții semnificative în educația și îngrijirea timpurie încă din copilărie, începând de la o vârstă fragedă prin dezvoltarea caselor pentru copii „ Început Sigur” ( Sure Start)  la nivel național, și a diferitelor programe pentru a facilitatea înscrierea la grădiniță și prezența continuă.
 
Un pas suplimentar în promovarea oportunităților egale de-a lungul vieții include   transformarea sistemelor de învățământ din Europa Centrală în sisteme mai echitabile prin reforme sistemice precum cele întreprinse de către  Polonia în ultimele două decenii. Sunt totodată necesare măsuri ce vizează în mod specific copii și tinerii dezavantajați.

În România am fost recent martora unor exemple de succes în ceea ce privește programele de educație alternativă adresate copiilor și mamelor, implementate de către  Centrul de Politici pentru Roma și Minorități.   Programul „A doua șansă” a ajutat peste 100 de adulți romi să obțină o calificare în domeniul mecanicii. Programul sprijină totodată îndrumarea acordată elevilor ce se confruntă cu dificultăți la școală.
 
Organizațiile Non-Guvernamentale, precum  Fondul de Educație pentru Romi, colaborează pentru a elimina inegalitățile, având rezultatele promițătoare în educația preșcolară, precum programul  „Început Sigur” (A Good Start) , sau bursele pentru învățământul terțiar adresate studenților romi cu rezultate bune.
 
Țările din Europa Centrală și de Sud-Est pot merge chiar mai departe în ceea ce privește dezvoltarea activității sociale intensive la nivel de familie și comunitate, pentru a asigura faptul că respectivul copil beneficiază de mâncare corespunzătoare, haine, capacitatea și sprijinul de a merge la școală și de a învăța.  România face acum pași în această direcție, cu sprijinul Băncii Mondiale.

Transferurile de numerar pentru asistența socială pot fi însoțite de servicii ce abordează circumstanțele întregii familii, precum  accesul la un loc de muncă, condiții de trai decente și acces la serviciile medicale. În acest sens țările din Europa Centrală și de Sud-Est se pot inspira din intervențiile inovatoare la nivel global, precum  programul Solidario din Chile.
 
Deși provocările referitoare la îmbunătățirea oportunităților pentru populația romă marginalizată persistă, există experiență acumulată cu privire la ce anume funcționează și ce nu funcționează. Raportul „Being Fair, Faring Better: Promoting Equality of Opportunity for Marginalized Roma“  a făcut un prim pas către documentarea lecțiilor rezultate, iar Banca Mondială va continua să investească în următorii ani în îmbunătățirea nivelului de înțelegere a impactului pe care politicile și intervențiile îl au asupra oportunităților pentru populația romă.

Sunt convinsă de faptul că atunci când sunt asigurate oportunitățile corespunzătoare, copii defavorizați vor prospera și vor contribui la viața economică și socială atunci când vor crește. Cercetarea noastră evidențiază faptul că aspirațiile părinților de etnie romă în ceea ce privește educația copiilor nu sunt diferite de cele ale părinților de altă etnie.

Iar acesta este un aspect pe care se poate clădi.

Authors

Mariam Sherman

Director of Strategy and Operations, Europe and Central Asia

Join the Conversation

The content of this field is kept private and will not be shown publicly
Remaining characters: 1000