Ոչ վաղ անցյալում գենդերային հավասարության բարելավման ուղղությամբ շատ ձեռքբերումներ են գրանցվել: Եկեք արագ հետհայացք նետենք…

Sylvie K. Bossoutrot |

Նախկին Խորհրդային Միության մի շարք երկրներ Մարդկային կապիտալի համաթվով բարձր դիրքերում են՝ կրթության և բուժծառայությունների

Sudharshan Canagarajah |

Graduate intern, Ina Ajazi, shares her insights about the education system in Armenia.

Ina Ajazi |

Այս միտքն արտահայտում է ընդհանուր տրամադրվածությունը Հայաստանում և նորածինների բնականոն սեռային համամասնության հետզհետե մեծացող շեղման հիմքն է հանդիսանում: Այսօր Հայաստանում նորածինների սեռային…

Giorgia DeMarchi, Nora Dudwick |