Güçlü kamu ihale sistemleri, iyi işleyen kamu mali yönetim kurumları ve kamu sektöründe iyi yönetişim için merkezi öneme sahiptir. Ancak hükümetler kamu ihalelerinin etkin olmasını nasıl…

Martin Raiser, Salih Kemal Kalyoncu |

Birkaç hafta önce İstanbul’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Orman Forumu’nun 10. Oturumunun açılışı ve Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın orman kaybının durdurulması konusunun…

Peter Dewees |

Genellikle diplomatların ve teknokratların doldurduğu Birleşmiş Milletler etkinlikleri, bazı istisnalar olsa da normal olarak çok fazla duygusal toplantılar değildir. Özellikle birkaç yıl önce…

Peter Dewees |