Despite Romania’s great success in catching up with the European Union, progress on living standards remains fragile.

Donato De Rosa, Alexandria Valerio |

Несмотря на то, что Румыния успешно продолжает догонять Европейский союз, прогресс в повышении уровня жизни остается довольно неустойчивым. Сбои, вызванные пандемией коронавируса (COVID-19), могут…

Donato De Rosa, Alexandria Valerio |

În ciuda succeselor semnificative înregistrate de România după aderarea la Uniunea Europeană, progresul legat îmbunătățirea nivelului de trai este încă fragil pentru multe categorii de populație…

Donato De Rosa, Alexandria Valerio |

I sometimes wonder — do women in Belarus live a good life? Well, they are better educated than men, live about a decade longer than men, and enjoy generous social guarantees (3 years of child care…

Alex Kremer |

Иногда я задаю себе вопрос: хорошо ли живется женщинам в Беларуси? Что ж, уровень образования у женщин выше, чем у мужчин, они живут на десять лет дольше и пользуются щедрыми социальными…

Alex Kremer |

Photo: SkyPics Studio/Shutterstock Data on the sharing economy (Uber, Airbnb and so on) are scarce, but a recent study estimates that the revenue growth of these platforms has been dramatic. In…

Hernan Winkler |

Metropolitan development is important for Romania’s growth. An analysis prepared by the World Bank for the Romanian Ministry of Regional Development and Public Administration (MRDPA) indicates…

Marcel Ionescu-Heroiu |

Развитие крупных городских агломераций имеет важное значение для роста Румынии. Анализ, подготовленный Всемирным банком для Министерства регионального развития и государственного управления…

Marcel Ionescu-Heroiu |

După un an lung de muncă și trudă, decembrie este luna în care ne întoarcem către familiile și prietenii noștri cu bucurie și recunoştinţă.  Decembrie este o lună a generozității semnificative.…

Elisabetta Capannelli |

World Bank Country Manager for Romania Elisabetta Capannelli and her daughter,  who was an orphan in Manilla before joining Capannelli's family. Reeling from a long year of work and toil,…

Elisabetta Capannelli |