Let me explain why the World Bank is optimistic for Moldova.  Reason for optimism number 1. On the edge of the largest market in the world - the European Union - and with labour costs a tiny…

Alex Kremer |

Позвольте пояснить, почему Всемирный банк с оптимизмом смотрит на Молдову.  Основание для оптимизма № 1. Как страна, расположенная на границе крупнейшего рынка в мире, Европейского Союза, и…

Alex Kremer |

  Aș vrea să vă explic de ce Banca Mondială este optimistă în privința Moldovei.   Primul motiv pentru optimism. Situată la granițele celei mai mari piețe din lume – Uniunea Europeană – și având…

Alex Kremer |

In the early to mid-1990s, the Moldovan Government often didn’t pay pensions on time – sometimes they were up to two years late. And, they were often paid in-kind. This situation was a syndrome of…

Yuliya Smolyar, Victor Neagu |

В период с начала до середины 1990-х годов Правительство Молдовы часто не выплачивало пенсии своевременно: задержки по выплате иногда составляли до двух лет. При этом пенсии зачастую выплачивались…

Юлия Смоляр, Victor Neagu |

La începutul și mijlocul anilor 90, Guvernul Republicii Moldova adeseori nu achita pensiile la timp - uneori aceste plăți se efectuau cu o întârziere de până la 2 ani. Iar când erau achitate, erau…

Yuliya Smolyar, Victor Neagu |

The reliable and affordable supply of electricity and heating is an issue of major concern for Moldovan citizens, businesses and policy-makers. The viability and sustainability of the country’s…

Elina Kaarina Hokkanen |

Надежное и доступное по цене электро- и теплоснабжение – это вопрос, вызывающий серьезную озабоченность как граждан, так и представителей деловых и правительственных структур Молдовы.…

Elina Kaarina Hokkanen |

Furnizarea fiabilă și accesibilă a electricității și agentului termic reprezintă un motiv serios de îngrijorare pentru cetățenii, companiile și decidenții politici din Republica Moldova.…

Elina Kaarina Hokkanen |

People on the streets of Chisinau, capital of the Republic of Moldova. Photo: Elena Prodan / World Bank After several months of campaigning and negotiations, Moldova’s new Government is about to…

Alex Kremer |