If Vietnam starts adapting its development strategy toward higher efficiency, it will continue to play well and win more titles in the world of economic development, just like Cristiano Ronaldo…

Jacques Morisset |

Nếu Việt Nam điều chỉnh chiến lược phát triển theo hướng nâng cao năng suất cho thập kỷ tớ, rất có thể quốc gia Đông Nam Á này sẽ tiếp tục chơi hay và đạt nhiều danh hiệu hơn trong lĩnh…

Jacques Morisset |

Smart policy making has extended medical success to economic recovery in Vietnam

Jacques Morisset |

Hoạch định chính sách hiệu quả tạo ra thành công từ y tế tới phục hồi nền kinh tế

Jacques Morisset |

Precision agriculture for smallholder farmers in Vietnam: How the Internet of Things (IoT) helps smallholder paddy farmers use water more efficiently

Vikas Choudhary, Karin Fock |

Internet vạn vật (IoT) giúp nông dân tiết kiệm nước trồng lúa như thế nào?

Vikas Choudhary, Karin Fock |

Vietnam took quick and decisive actions and is one of the few countries so far that has coped with the situation relatively well. There have been no COVID-related deaths and, as of April 14, only…

Ousmane Dione |

Việt Nam đã nhanh chóng triển khai hàng loạt các biện pháp quyết liệt và là một trong số ít những quốc gia đang kiểm soát dịch bệnh khá hiệu quả. Đến nay Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp tử vong…

Ousmane Dione |

Được xây dựng trong phạm vi Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản địa phương (LRAMP), thiết kế đặc biệt của cây cầu – sử dụng biểu tượng hoa sen của người Khmer - biến nó thành một…

Nghi Quy Nguyen, Phuong Thi Minh Tran, Ngan Hong Nguyen |

A bridge’s special design – characterized by the Khmer’s lotus symbol–- makes it a part of the pagoda and the cultural life of the locals, rather than another piece of concrete.

Nghi Quy Nguyen, Phuong Thi Minh Tran, Ngan Hong Nguyen |