Photo: © World Bank Өчигдөр би Монголын Хөрөнгийн Биржийн нээлтийн үеэр ОУСК санхүүжүүлж, бусад түншүүдийн* хамт зохион байгуулсан "Жендэрийн тэгш байдлын төлөө хонх цохих" олон улсын…

Jim Anderson, Helle Buchhave |

Photo: © World Bank Yesterday morning I participated in the “Ring the Bell for Gender Equality” event at the opening of the Mongolian Stock Exchange. A global event sponsored by the IFC and other…

Jim Anderson, Helle Buchhave |