Women are notoriously underrepresented in the tech sector. Why is that, and how can we change the status quo? To find out, the World Bank invited 30 women leaders from Silicon Valley to share…

Alicia Hammond |

Greenhouse gas emission from transport have been quickly growing in Vietnam. At the same time, transport infrastructure is particularly vulnerable to climate risk. To address these challenges, the…

Jung Eun “Jen” Oh, Xavier Espinet |

في فيلم الخريج عام 1986، وهو من كلاسيكيات السينما العالمية، يتأمل بن برادوك - الذي يلعب دوره داستن هوفمان - مستقبله. وقد أخبره أحد أصدقاء العائلة حسن النية أن يدرس مستقبله جيدًا.

أنجالي أشاريا |

到2019年年中,全世界已然认识到了滥用塑料制品引发的灾难。全球不仅需要重振塑料垃圾回收利用行业,也急需开发出新材料、新业务模式、新技术以及新融资工具。

Anjali Acharya |

Quá trình đô thị hóa nhanh chóng là một điểm nhấn quan trọng trong quá trình phát triển của Việt Nam trong những thập kỷ qua. Năm 1986 dân số đô thị của Việt Nam chỉ là dưới13 triệu người; hiện…

Axel van Trotsenburg |

Khi đến thăm thành phố Hồ Chí Minh lần đầu cách đây 3 năm tôi cố hình dung hình ảnh thành phố lấy từ các bộ phim của Hollywood với các tòa nhà nhìn ra bốn phía theo kiểu kiến trúc Pháp, những hàng…

Madhu Raghunath |

ใน PDF: Korean | Khmer ทุกครั้งที่ผมทราบข่าวว่ามีภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้น ผู้คนบาดเจ็บเสียชีวิต บ้านเรือนพังเสียหาย ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่ประสบภัยต้องเปลี่ยนแปลงไป…

Axel van Trotsenburg |