ภาพภ่ายโดย iamyles ผ่านการใช้ลิขสิทธิ์จากครีเอทีฟคอมมอนส์ ยังมีอีกที่: English เช่นเดียวกับแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่ญี่ปุ่นเมื่อต้นปี…

Thomas Farole, Julia Oliver |

Photo courtesy of ianmyles through a Creative Commons license Available in ภาษาไทย Like the massive earthquake in Japan earlier this year, the floods in Thailand are again exposing the…

Thomas Farole, Julia Oliver |

Like the massive earthquake in Japan earlier this year, the floods in Thailand are again exposing the vulnerabilities of fragmented global supply chains. Last month, a team of economists from PREM…

Thomas Farole, Julia Oliver |

For countries with substantial numbers of workers in the Middle East, recent events have not only raised concerns for the repatriation and welfare of their citizens, but have also raised fears of…

Ceren Ozer |