Dans les pays à faible revenu, la reprise a marqué le pas en 2019, avec un taux de croissance revu à la baisse à 5,4 %.

Rudi Steinbach |

توقف الانتعاش الاقتصادي في البلدان منخفضة الدخل خلال عام 2019، مع انخفاض النمو إلى أقل من نسبة 5.4% المتوقعة حيث أضعفت العوامل العالمية والخاصة بكل بلد من النشاط الاقتصادي.

رودي شتاينباخ شتاينباخ |

Vietnam has become one of the world’s fastest-growing economies, with annual GDP growth averaging 5 to 8% over the last few decades. These impressive numbers are largely related to the country’s…

Yin Lam, Almud Weitz, Kaushik Sriram |

En el mundo, alrededor de mil millones de personas -un 15% de la población- vive con algún tipo de discapacidad, según el Informe Mundial sobre la Discapacidad de la Organización Mundial de la…

Sofía Guerrero Gámez, Ana Rodríguez Coterón, Guillermo Romero Rodriguez |

Availalbe in: English Với các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội ở Việt Nam, Đồng Tháp chưa hẳn là địa phương đầu tiên họ nghĩ đến. Nằm sâu ở miền Tây Nam Bộ, Đồng Tháp được coi là vùng xa - để lái…

Christine Qiang, Abhishek Saurav |

For investors seeking opportunities in Vietnam, the rural province of Dong Thap may not be the first location that comes to mind. Located in the southwest corner of Vietnam, Dong Thap is remote –…

Christine Qiang, Abhishek Saurav |