Ballkani shpesh ngjall imazhe konflikti dhe fragmentimi. Por në frontin digjital, shtetet në mbarë Evropën Juglindore po punojnë së bashku që të ndërtojnë një rrjet të fuqishëm brezgjerë që lidh…

Natalija Gelvanovska-Garcia |

Photo: gui jun peng/Shutterstock.com Në shumë pjesë të botës, individët shfrytezojnë të ashtuquajturën “ekonomia e ndarjes” (sharing economy), që u lejon atyre të përdorimin e pasurive personale…

Natalija Gelvanovska-Garcia, Rhedon Begolli |