Published on Eurasian Perspectives

Razvoj digitalne ekonomije Kosova

Image


Možda niko nije bolje formulisao važnost pouzdanog, priuštivog širokopojasnog Interneta velike brzine od Met Dana iz online novine Hill, koji je primetio da je širokopojasni Internet životno važna stvar za mesto ili gradić, za izlazak iz geografske izolovanosti, za povezanost sa poslovnim softverom i uslugama, kao i da je to sredstvo za ostvarenje izvoza domaćih ideja i proizvoda.
 
Uzmimo, na primer, selo Breznica u opštini Priština na Kosovu. Pre godinu dana, video sam da se njegovi stanovnici muče da se povežu sa spoljnim svetom, oslanjajući se na nepouzdane bežične veze. U to vreme nije bilo zainteresovanih pružalaca usluga Interneta ( Internet provajderi – ISP) koji bi obezbedili pristojnu povezanost, zbog specifičnog terena i slabe gustine naseljenosti u selu. Razgovarao sam sa direktorkom lokalne škole, koja je morala da nosi učeničke ocene kući da bi mogla da ih unese u elektronski dnevnik, jer nije imala Internet u svojoj kancelariji na poslu. Sećam se i sasvim lepo opremljene učionice, kabineta za IT… bez funkcionalnog širokopojasnog Interneta i, kao rezultat toga, kompjuteri su bili pokriveni prašinom.
 
Pre samo nekoliko nedelja opet sam posetio Breznicu, ovog puta da pratim postavljanje mreže od optičkih vlakana. Do jeseni, stanovnici Breznice biće u stanju da pristupe komercijalnoj širokopojasnoj mreži po istim cenama kao što su u glavnom gradu Prištini. Lokalna škola i bolnica će imati besplatan pristup Internetu do 1Gbps tokom narednih pet godina. Sve ovo je omogućeno zahvaljujući pilot projektu Ministarstva za ekonomski razvoj Kosova, kroz koje su iz centralnog budžeta izdvojena sredstva za testiranje javno-privatne šeme na nekim ruralnim lokacijama u nekoliko opština. U okviru ove šeme, privatni sektor (ISP) je dobio stimulacije da, kroz javno su-investiranje, postavi mrežu velike brzine koja omogućava pristup Internetu od 100 Mps za svako domaćinstvo na pilot - lokacijama. Otvorena konkurencija obezbeđuje da ISP ponude najniže cene, a izabran je i najniži jednaki iznos fondova kojima vlada sufinansira implementaciju pilot projekta. Čujem da su stanovnici Breznice srećni što je „pojas za spasavanje“ najzad bačen u njihovom smeru.  Pilot opštine takođe pozdravljaju ovu investiciju i doprinose sa svoje strane tako što oslobađaju postavljenu infrastrukturu lokalnih poreza, a građevinske dozvole procesiraju veoma brzo.
 
Projekat KODE: Javni i privatni sektor udružuju snage da bi izgradili digitalne temelje države
 
Dobre vesti ne završavaju ovde; pilot program treba da se poveća. Od 2019. pa do 2023. godine, više od 200 sela širom Kosova će dobiti širokopojasni Internet velike brzine, a škole i bolnice će biti povezane besplatno narednih pet godina. U okviru novog projekta Kosovske Digitalne Ekonomije (KODE), koji je upravo odobrio Odbor grupe Svetske banke, najveći deo investicije (blizu 12 miliona €) biće namenjen da se premoste jazovi u digitalnom povezivanju, konkretno u oblastima gde ne postoji pristup komercijalnom širokopojasnom Internetu. Javno – privatni aranžman, koji se testira u Breznici i drugim selima, biće povećan u okviru projekta KODE. Projektovano je da više od 60.000 stanovnika u selima oseti koristi od ove intervencije. Najzad, koledži i univerziteti će dobiti veliki podstrek zahvaljujući povezivanju sa mrežom GÉANT, što je mreža uzajamno povezanih evropskih nacionalnih istraživačkih i obrazovnih organizacija, koja se ostvaruje preko pan-evropske kičme širokopojasnog interneta visokog kvaliteta.
 
Ove „tvrde“ investicije bi trebalo da budu idealno dopunjene „mekim“, investiranjem u takozvane analogne temelje digitalne ekonomije: veštine, pravila i izgradnju institucionalnih kapaciteta. Poštujući ovakav pristup, KODE će pružiti tehničku pomoć  i aktivnosti izgradnje kapaciteta za Ministarstvo za ekonomski razvoj i za Regulatorni autoritet za elektronske i poštanske komunikacije (ARKEP) kako bi se osnažila politika koja podsticajno deluje na političko, zakonsko i regulatorno okruženje, radi podrške pokretanju širokopojasne infrastrukture velike brzine, zatim upravljanju spektrom, kao i temama koje se odnose na poboljšanje kvaliteta usluga bežičnog širokopojasnog Interneta širom zemlje. Pored ovoga, projekat će olakšati bolji pristup građana Kosova znanju, informacijama i uslugama, preko podrške uspostavljene u Nacionalnoj istraživačkoj i edukativnoj mreži (NREN) i Programa digitalne svesnosti, ciljajući konkretnije na domaćinstva u oblastima gde će fiksna širokopojasna veza biti postavljena po prvi put preko ovog projekta.
 
Najzad, ali ne i najmanje važno, Vlada je insistirala da se uveća pilot projekat Žene u radu na Internetu (Women in Online Work - WoW), koji je implementirala Svetska banka zajedno sa drugim donatorima na Kosovu u periodu 2015-2017. godine, sa inicijalnim finansiranjem iz granta korejskog povereničkog fonda Zeleni Rast. Pilot projekat WoW obučavao je stotine nezaposlenih i nedovoljno zaposlenih mladih žena u različitim segmentima honorarnog rada putem Interneta. U okviru pilot faza koje je finansirala Banka, obuku je završilo 85 korisnica, sa po najmanje jednim ugovorom za rad na Internet u svom džepu; njihove zarade ukupno su dostigle oko 30.000 $. KODE će ponoviti veoma uspešni pilot projekat „ WoW“ preko uspostavljanja programa „Omladina na Internetu i dalje od toga“ („ Youth Online and Upward“ - YOU), sa ciljem da se obuči 2.000 mladića i devojaka za rad u Internet razvoju programa, grafičkom dizajnu i optimizaciji Internet pretraživača. Očekuje se da, uz skromne investicije, nezaposlena i nedovoljno zaposlena omladina, većinom iz ruralnih oblasti, može da zarađuje za život putem honorarnih aktivnosti na Internetu, a možda čak i da po prvi put u životu nađe stalni posao sa punim radnim vremenom.
 
U današnje vreme, nepostojanje pristupa širokopojasnom Internetu predstavlja nepostojanje prilika i mogućnosti za bolji i fleksibilniji rad, pristup vrhunskom znanju, učenju i sveukupnoj razmeni sa ljudima koji nisu na istoj lokaciji. Ja se nadam da će građani Kosova, naročito oni iz ruralnih oblasti, uhvatiti ovu spasonosnu mogućnost koja im se pruža preko projekta KODE, i da će, kao rezultat, oni imati srećniji, ispunjeniji i uspešniji život. 

Authors

Natalija Gelvanovska-Garcia

Senior ICT Policy Specialist, World Bank

Join the Conversation

The content of this field is kept private and will not be shown publicly
Remaining characters: 1000