Sayıştay, kamu mali yönetim reformu sürecine geç dahil olmuştu. Ancak Dünya Bankası’nın sağladığı küçük bir destek ile birlikte Sayıştay bu zaman kaybını telafi ediyor ve hem yurt içinde hem de…

Seda Aroymak, Zeynep Lalik |

Dijital teknoloji ve veri devrimi ülkelere kamu hizmetlerinde verimliliği arttırmaları ve şeffaflığı ve vatandaş güvenini üst seviyelere çıkarmaları için önemli bir potansiyel sunmaktadır.

Anna Bjerde, Asli Demirgüç-Kunt |

Yüz yıla yakın bir süredir Türkiye kadınların ekonomik anlamda yetkinleştirilmesi alanında bir çığır açtı. Tarihsel olarak, Türkiye kadınların yetkinleştirilmesine yönelik kanunları -oy kullanma…

Heba Elgazzar |

COVID-19 neredeyse yüz yıllık dönemde dünyayı etkileyen en büyük sağlık ve ekonomi krizi haline geldi. Kriz aynı zamanda derin eşitsizlikler de doğurdu ve yoksullar orantısız bir şekilde daha ağır…

Javier E. Baez, Asli Demirgüç-Kunt |

Avrupa ve Orta Asya’da COVID-19 ile Mücadele Etmek: Hayat Kurtarmak mı İşleri Korumak mı?

Asli Demirgüç-Kunt |

Genellikle büyümekte olan ekonomilerde yaratılan istihdam bakımından kalitenin miktara feda edildiği söylenir. Şüpheciler istihdam artışının düşük ücretli mesleklerde ve üretkenliğin düşük olduğu…

Ximena Del Carpio |

1755 tarihli Lizbon depreminin ardından Saint Paul Kilisesi’nin kalıntıları. (Fotoğraf: Wikimedia Commons)

David Sislen, Alanna Simpson, Yann Kerblat |

Türkiye’yi daha önce tanımayan dostlarımız İstanbul’a geldiklerinde gelişmiş bir ülke ile karşılaşınca şaşırıyorlar. Bu durumda ilk aldıkları açıklama ülkede ikili bir ekonominin olduğu ve tipik…

Can Selçuki |