Câu hỏi cấp thiết nhất về xóa nghèo ở Việt Nam là gì? Hãy hỏi Giám đốc Quốc gia WB Việt Nam

This page in:

Việt Nam đã đạt được những thành tựu ấn tượng về phát triển và hàng triệu người đã thoát nghèo. Nhưng vẫn còn nhiều thách thức.

Hôm nay, khi chúng ta kỷ niệm ngày Quốc tế về Xóa nghèo và Ngày Vì Người nghèo Việt Nam, hãy nghĩ về câu hỏi quan trọng nhất về giảm nghèo tại Việt Nam. Bạn muốn biết thêm điều gì về đảm bảo cơ hội bình đẳng? Về phát triển cho mọi người? Chia sẻ thịnh vượng chung?
 

Hãy đặt câu hỏi ở trang Facebook của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam ở địa chỉ www.facebook.com/worldbankvietnam và chúng tôi sẽ lựa chọn 5 câu hỏi hay nhất trong 2 ngày tới.
 

Ông Ousmane Dione, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam sẽ trả lời trong một video đăng tải vào ngày 24/10.

What is your most urgent question on reducing poverty in Vietnam? Ask the World Bank Vietnam Country Director

Authors

Ousmane Dione

World Bank Country Director for Eritrea, Ethiopia, South Sudan and Sudan

Join the Conversation

The content of this field is kept private and will not be shown publicly
Remaining characters: 1000