Published on Eurasian Perspectives

Vještaci: Koče li ili ubrzavaju ostvarivanje pravde?

This page in:
Courtroom

Pravda je spora, kaže izreka. Međutim, može li je korištenje sudskih vještaka bar malo ubrzati? Ili su i oni sami kočnica pravde?

Vještak je osoba koja posjeduje specijalistička znanja, čije mišljenje može pomoći sudu da shvati činjenične dokaze u predmetu. Svjedočenje vještaka može imati ogroman uticaj na konačnu odluku sudije, a oni su postali glavno uporište pravosudnog sistema, naročito uzimajući u obzir stručnu i složenu prirodu modernih parnica.  

Pomažući da se pojednostave i objasne složeni koncepti i pružajući informacije o tome i kako i zašto nešto može ili ne može biti nezakonito, vještaci mogu u sudski proces unijeti dozu objektivnosti i nepristranosti. 

Ipak, iako su vještaci svakako sastavni dio sudskog procesa, htjeli smo vidjeti šta to stvarno znači u praksi. Drugim riječima, da li vještaci ustvari povećavaju ili smanjuju sveukupnu efikasnost sudova i kvalitet ostvarivanja pravde?

U tom smislu, proveli smo studiju u četiri zemlje zapadnog Balkana: Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. Naše se istraživanje zasnivalo na statistikama prikupljenim iz 22 suda, iz sve četiri zemlje, putem namjenski urađenog upitnika o angažmanu vještaka i pregledom približno 1.100 zaključenih predmeta.

Osnovni nalazi su navedeni u našem izvještaju Ispitivanje vještaka: Komparativna analiza uloge vještaka u sudskim sistemima Zapadnog Balkana.

Na primjer, nalazi ukazuju na nedostatak iskusnih vještaka. A za malobrojnim iskusnim vještacima postoji konstantna potražnja i stalno su zauzeti. Kao posljedica, ili odbijaju da prihvate dodatne predmete ili kasne s dostavljanjem svojih vještačenja, što u oba slučaja dovodi do kašnjenja u sudskom postupku.

Ne pomaže ni to što, bez obzira na jasna pravila u kojima stoji da se vještak angažira samo kada sud ne posjeduje potrebno stručno znanje za utvrđivanje relevantnih činjenica, vještaci se pozivaju i za jednostavnije predmete, kad je njihovo svjedočenje od male ili nikakve vrijednost za dati predmet. To dovodi do kašnjenja postupka i povećanja troškova suđenja.

Ni jedna od četiri zemlje ne zahtijeva od novih vještaka da završe obuku o sudskim postupcima prije pristupanja profesiji. Bez dovoljnog znanja o sudskom procesu i razumijevanja sudskih procedura, kojih se treba pridržavati prilikom iznošenja vještačenja, vještak može uzrokovati ili povećati neefikasnost sudskog procesa, umjesto da olakša postupak donošenja odluke.

Vještaci često dostavljaju svoje mišljenje kasno, ili dostavljaju mišljenje koje treba biti revidirano, dopunjeno ili pojašnjeno. To često rezultira odgađanjem saslušanja ili angažiranjem više vještaka u jednom suđenju, što produžava postupak.

Sudije rijetko, ako ikad, koriste instrumente koji su im na raspolaganju za upravljanje radom sudskih vještaka, da bi se osiguralo pridržavanje rokova. Takođe, postojeći mehanizmi monitoringa i odgovornosti, koji se primjenjuju na rad sudskih vještaka, su slabi i neefikasni. Stoga je teško sankcionirati sudske vještake za neopravdano kašnjenje, nekompetentnost i neprofesionalnost.

Na osnovu najboljih praksi navedenih u Guidelines on the Role of Court-Appointed Experts (Smjernice o ulozi sudskih vještaka) i Guide to Good Practices in Civil Judicial Expertise in the European Union (Vodič dobrih praksi vještačenja u građanskom pravu Evropske Unije), naš izvještaj daje preporuke specifične za svaku zemlju, za unaprjeđenje uloge i angažmana vještaka, u cilju jačanja ostvarivanja pravde i sveukupnog učinka sudova.

Na primjer, da bi se u Srbiji unaprijedio proces licenciranja i izbora sudskih vještaka, mogao bi se izmijeniti zakon u smislu uvođenja redovne objave poziva za izbor u profesiju i/ili objave poziva na zahtjev sudova i tužilaštava.

Pored toga, da bi se izbjeglo prekomjerno korištenje vještaka, Vrhovni kasacioni sud u Srbiji bi mogao razmotriti usvajanje interpretativnog mišljenja, čime bi se razjasnilo kada je prikladno korištenje izjave vještaka kao dokaza.

U Crnoj Gori bi se zakon mogao izmijeniti u smislu uvođenja obavezne obuke za sudske vještake prije pristupanja profesiji. To bi osiguralo da sudski vještaci budu upoznati sa sudskim procesom, čime bi se smanjila mogućnost da svjedočenje vještaka uspori postupak.  

Da bi se zaštitilo od vještačenja za koja je potrebna revizija, dopuna ili pojašnjenje, zakon u Sjevernoj Makedoniji bi se mogao izmijeniti u smislu uvođenja pravila ili standarda za iznošenje vještačenja.

U Bosni i Hercegovini bi se dobre tehnike upravljanja suđenjem mogle uključiti u program obuke za sudije i tužioce, a sudovima bi se mogla dati nadležnost za pokretanje postupka protiv vještaka i opoziv licence u slučajevima povrede dužnosti.

Za više o ulozi vještaka u sudskim sistemima na Zapadnom Balkanu i šta bi bilo potrebno da oni pomognu ubrzanju ostvarivanja pravde, pročitajte naš izvještaj: Ispitivanje vještaka: Komparativna analiza uloge vještaka u sudskim sistemima Zapadnog Balkana.

Recite nam šta mislite ili ako imate komentare o uticaju vještaka na sudske postupke u vašoj zemlji.

---------------------------------------------------------------- 

Further Reading:

Authors

Gladys Senderayi

Public Sector Specialist

Olga Šipka

Judicial Reform Expert

Join the Conversation

The content of this field is kept private and will not be shown publicly
Remaining characters: 1000