Published on Digital Development

Crearea parteneriatelor de capacitate înaltă: de la concursuri la ciclul de viață de co-creare a datelor deschise

This page in:

Prezentat de Jeff Kaplan, joi, 5 ianuarie, 2012, 15:18

also available in English @ http://blogs.worldbank.org/ic4d/building-high-capacity-partnerships-from-contests-to-a-lifecycle-of-open-data-co-creation

În primăvara anului curent, Banca Mondială va deveni partenerul Guvernului Republicii Moldova și al unui număr de părți interesate la organizarea unei Întâlniri competitive a Programatorilor (Hackathon) în domeniul Inovațiilor Deschise axată pe reutilizarea datelor deschise în Moldova.  Aceasta este mai mult decât doar încă un concurs de aplicații, care generează atât entuziasm, cât și scepticism referitor la abilitatea lor de promovare a reutilizării inovative și durabile a datelor deschise.  

Scopul nostru este de a construi un ecosistem de o capacitate înaltă în jurul datelor deschise din Republica Moldova.  Lucrul cu datele este anevoios – iar Banca are o oportunitate reală de a ajuta la dezvoltarea capacității pe termen lung în state și comunități pentru a canaliza mai bine datele deschise spre o inovare mai rapidă și o dezvoltare mai modernă.

 Scopul Băncii Mondiale este de a susține procesul ce are drept scop producerea co-creării durabile, de o capacitate înaltă a datelor deschise cu o conducere activă din partea grupurilor și agențiilor societății civile. Considerăm viitoarea Întâlnire a Programatorilor în domeniul Inovațiilor Deschise  din  Moldova, înainte de toate, drept o platformă pentru angajament, și nu un generator de aplicații.  Aceasta va fi parte a ciclului de viață de co-creare menit să coreleze necesitățile definite ale comunităților de utilizatori cu cele ale dezvoltatorilor și a rețelelor de inovații.  Aceasta, de asemenea, are intenția de a asista la formularea și lansarea parteneriatelor cu privire la inovațiile deschise care ar conecta în mod ideal Moldova la rețelele europene de inovații.

Obiectivele pe termen lung nu țin de punerea la dispoziție a datelor deschise sau crearea unor aplicații revoluționare atrăgătoare, deși ambele sunt fără îndoială valoroase.   Scopul real este catalizarea noilor parteneriate ce devin producători pe termen lung ai aplicațiilor viabile pentru o economie bazată pe inovație.

 Un aspect vital al abordării noastre legată de ciclul de viață este stimularea constantă.  Construirea unui ecosistem de co-creare – spre deosebire de simpla organizare a evenimentelor – necesită efectuarea, înnoirea și extinderea conexiunilor și oportunităților pentru colaborare.   Un concurs sau o întâlnire a programatorilor ar fi perfect.  Însă acesta nu va crea un ecosistem de inovații deschise, și nici nu va promova o economie mai extinsă bazată pe inovație.

O abordare mai durabilă față de datele deschise ar fi ciclul de viață de co-creare cu un număr de activități divizate în patru etape cu accentul pe: (i) identificarea cererii, (ii) punerea la dispoziție a datelor deschise, (iii) modul de gândire/formarea ideilor/dovada unui concept, și (iv) prototipul, multiplicarea și finanțarea dezvoltării aplicațiilor.  Angajamentul comunității este crucial la fiecare etapă.

Prin împărtășirea următoarei propuneri de definire și integrare a acestor etape, sperăm să lansăm un dialog cu comunitatea datelor deschise referitor la modul în care aceasta ar putea lucra mai bine.  Deși este mai mult axată pe Moldova, etapele și activitățile ar putea fi adaptate la orice scenariu.

--------------------------------------------------------------------------------

Etapa 1:  Identificarea cererii

Obiectivul:  Identificarea priorităților, necesităților, ideilor specifice și a partenerilor potențiali din cadrul agențiilor și comunităților de utilizatori.

O etapă de bază, timpurie, în orice ciclu de viață de co-creare (sau date deschise) se axează pe identificarea cererilor utilizatorilor.  Cel mai oportun este să nu gândim în termeni de seturi de date, aplicații sau servicii. Simplu vorbind, ce vor oamenii?  Care sunt problemele sau necesitățile lor cele mai stringente?  Răspunde la aceste întrebări și vei putea garanta că datele deschise și aplicațiile reprezintă o diferență reală.

Pentru guverne și toți cei care încearcă să promoveze datele deschise și aplicațiile, aceasta necesită o investiție în dialogul cu agențiile, organizațiile societății civile și alte comunități de utilizatori pentru a identifica prioritățile, necesitățile, ideile și partenerii potențiali.  Guvernele trebuie să ajute la conectarea ideilor și necesitățile definite de date. 

O singură întâlnire nu va fi de ajuns.  Aceasta pare să fie mai degrabă o pistă pentru lansarea ulterioară a concursului sau pentru punerea la dispoziție a datelor deschise.  Ca și în cazul avioanelor, călătoria (într-adevăr valoarea deplină a propunerii de zbor) nu se termină cu rularea pe pista de decolare sau decolarea.  Același lucru se referă și la datele deschise.  Această etapă inițială este esențială, dar nici ea, nici portalul sau eliberarea seturilor de date nu vor livra măsura deplină a valorii datelor deschise.

Identificarea cererii trebuie să cuprindă un set de activități, cum ar fi:

Determinarea priorităților majore pentru investițiile de stat sau ”fixarea”pentru perioada ulterioară (în prezent și pentru următorii doi ani).

Identificarea datelor care sunt cele mai importante pentru aceste domenii sau asociate cu aceste domenii (inclusiv ce fel de date GIS deja există sau ar trebui să existe și care pot fi grupate cu aceasta).   

Ateliere de lucru pentru ONG-le ce includ instruire cu privire la datele deschise, cât și discuții referitor la necesitățile acestora în termeni de informare și ”serviciile” posibile (cel mai bine dacă acestea includ ONG-le ce activează în domeniul celor mai mari pirotirăți guvernamentale).

Ateliere de lucru pentru mass media ce includ instruire cu privire la jurnalismul datelor deschise și identificarea domeniilor de interes pentru jurnaliști și redactori.

--------------------------------------------------------------------------------

Etapa 2:  Punerea la dispoziție a datelor deschise

Scopul: Elaborarea unei conducte/magistrale durabile de date deschise de calitate înaltă și dezvoltarea unei comunități de utilizatori care folosesc aceste date.  

Eforturile legate de ”partea ofertei” a datelor deschise – achiziționarea și eliberarea seturilor de date – nu trebuie să fie abordate în izolare, dacă scopul este construirea unui ecosistem durabil de inovații deschise. Este necesară o aprovizionare continuă cu date de calitate înaltă, însă acest lucru nu este suficient.  Aceasta trebuie să fie conectată la identificarea necesităților utilizatorilor reali (Etapa 1) și co-crearea în colaborare și comunități (Etapele 3 și 4).

Eliberarea datelor deschise nu trebuie să fie efectuată în formă de evenimente discrete.  Acestea trebuie să fie făcute în context, ca parte a setului de activități care poate să includă:

Publicitate pentru eliberarea seturilor de date noi, cu valoare înaltă cu un efort major de comunicare părților interesate, ce deja s-au implicat, și a audiențelor noi, care încă nu s-au implicat.

Utilizarea rețelelor de dezvoltare a aplicațiilor cum sunt Code4Europe, Open Cities și Apps Circus.

Organizarea evenimentelor de angajament (online și în direct) cu ONG-le, mass media, universitățile și alte părți interesate pentru a discuta datele, alinierea acestora cu prioritățile lor, și neajunsuri acestora. Obiectivul este angajamentul față de date și între părțile interesate.

--------------------------------------------------------------------------------

Etapa 3:  Modul de gândire/formarea ideii și dovada conceptului

 Scopul:  Generarea parteneriatelor pentru co-crearea aplicațiilor (agenții, ONG-uri și dezvoltatori) în același timp concepând și dezvoltând idei de aplicații cu valoare pentru comunitățile de utilizatori identificate.

În economiile clasice, punctul de echilibru este acolo unde oferta satisface cererea.  În ceea ce privește datele deschise, oferta satisface cererea în punctele de formare a ideilor (sau evenimente) cum ar fi întâlnirile programatorilor și TechCamps.  După cum am spus, aceste evenimente nu trebuie să fie văzute ca generatoare de aplicații.  Acestea sunt platforme de angajament – unde oamenii se întâlnesc, dezvoltă idei, date și coduri într-un cadru vizibil și în colaborare.  Scopul expres este generarea dovezilor de concept și dezvoltarea inițială a ideilor pentru aplicații și e-servicii, precum și a echipelor interesate în trecerea proiectelor la o etapă mai dezvoltată și la o scară mai mare. 

Dacă o întâlnire a programatorilor sau un concurs nu produce aplicații revoluționare dezirabile, dar facilitează apariția unei noi echipe de dezvoltatori  – sau chiar și mai bine, conectează dezvoltatorii cu o agenție ”client”, compania sau organizația cu o necesitate identificată – aceasta urmează a fi considerată un succes necalificat. 

 La etapa de formulare a ideii/dovada conceptului, poate fi elaborat un portofoliu de activități care duce la organizarea unei întâlniri a programatorilor sau a unui eveniment similar, iar mai apoi balansează rezultatele sale:

Crearea sau participarea în provocări/concursuri cu seturi de date de o prioritate înaltă și într-o ONG sau agenție care și-a exprimat necesitatea de generare a ideilor și dezvoltarea timpurie a aplicațiilor care pot fi incluse pe agenda întâlnirii programatorilor.

Atragerea companiilor (de ex., operatorii mobili) pentru a sponsoriza un grant sau o provocare pentru o întâlnire a programatorilor, și/sau a lua în considerație oferirea aplicațiilor câștigătoare pe platforma lor.  

Facilitarea dezvoltatorilor locali pentru a participa în rețelele regionale sau globale cum ar fi Code Academy din EU și apoi reîntoarcerea pentru a participa la întâlnirea locală a programatorilor.

Organizarea cursurilor locale de instruire pentru comunitatea dezvoltatorilor referitor la instrumentele generale pentru aplicații folosind datele deschise.

Identificarea aplicațiilor ”model” (care sunt în prezent în curs de dezvoltare sau a noilor idei cu cerere demonstrată) pentru a participa la întâlnirea programatorilor împreună cu orice și toate ideile și aplicații pe care le aduc participanții.  

Integrarea participării utilizatorilor – ONG-uri, mass media, agenții – cu domenii exprese de interes față de aplicații precum și dezvoltatorii internaționali la întâlnirea programatorilor.

Utilizarea participării internaționale în Întâlnirea Programatorilor în domeniul Inovațiilor Deschise pentru a permite discuțiile despre o entitate de tip iHub de colaborare sau comună ce este în proces de formare în Moldova și conectarea acesteia la rețelele europene de inovații și partenerii europeni.  

Organizarea și finanțarea întâlnirii programatorilor astfel încât câștigătorii să primească contracte pe termen scurt pentru a finaliza dezvoltarea unei versiuni beta complet funcționale a aplicațiilor lor.

Conducerea unei campanii media vizibile atât pe parcursul  lansării întâlnirii programatorilor, cât și la finisarea acestuia pentru a prezenta evenimentul și aplicațiile câștigătoare și dezvoltatorii acestora.

--------------------------------------------------------------------------------

Etapa 4:  Prototipul, multiplicarea și finanțarea

Scopul:  Integrarea dezvoltatorilor implicați în activitățile de formare a ideilor/ale întâlnirii programatorilor în rețele mai mari de consolidare a capacității, colaborării și comercializării aplicațiilor promise.

Ciclul de viață de co-creare nu se sfârșește cu o întâlnire a programatorilor sau cu un eveniment de formare a ideilor.  Scopul este construirea unui ecosistem de inovații deschise, iar rețeta necesită angajament continuu pentru a încuraja dezvoltarea continuă de către toți participanții, nu doar de către câștigătorii participanți la întâlnirea programatorilor.  Activitățile la această etapă ar putea include:

Conectarea dezvoltatorilor din cadrul întâlnirii programatorilor la rețelele de laboratoare în direct, iHub-uri, incubatoare, laboratoare mobile de aplicații sau alte platforme de dezvoltare.

Continuarea discuțiilor și planificarea pentru o entitate de tip iHub de colaborare sau comună ce se formează în Moldova conectată la rețelele europene de inovații sau la partenerii europeni.

Încurajarea împărtășirii aplicațiilor privind depozite de cod (de ex., GitHub, Civic Commons Marketplace) și dacă este relevant, magazine de aplicații (de ex., iPhone, Android).

Facilitarea participării dezvoltatorilor locali la instruirea comună a dezvoltatorilor/rețelele interne (de ex., prin Commons4Europe, Open Cities sau programe universitare).

Prezentarea dezvoltatorilor companiilor din sectorul privat, grupurilor industriale sau rețelelor societății civile.

Guvernele cu angajament față de datele deschise trebuie să investească în tot ciclul de viață de co-creare a datelor deschise.  Un portal plin cu volume masive de date este esențial, dar nu este suficient.  Guvernele trebuie să investească în datele deschise, angajament și co-creare.

Spune-ne ce gândești despre această abordare.  Suntem deschiși pentru ideile tale și pentru contribuțiile tale și sperăm să o îmbunătățim înainte de lansarea oficială ce urmează să aibă loc în anul curent.

 

 


Authors

Jeff Kaplan

Consultant, ICT Unit - World Bank

Join the Conversation

The content of this field is kept private and will not be shown publicly
Remaining characters: 1000