Guangli  Lu

Guangli Lu

Assistant Professor, University of Hong Kong

Guangli Lu is an assistant professor of finance at the Chinese University of Hong Kong, Shenzhen.