Munkh-Erdene Dambajav

Munkh-Erdene Dambajav

Analyst at Monitoring, Evaluation and Internal Auditing Department of Cabinet Secretariat of the Government of Mongolia

Mr. Munkh-Erdene Dambajav is an analyst at Monitoring, Evaluation and Internal Auditing Department of Cabinet Secretariat of the Government of Mongolia. Munkh-Erdene holds Master’s degree in Economics from the University of Glasgow. He is a member of Mongolian national M&E network and workы as the government focal point of OGP Mongolia.

Дамбажавын Мөнх-Эрдэнэ
 
Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын шинжээч
 
Дамбажавын Мөнх-Эрдэнэ нь Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын Дотоод аудит, хяналт, үнэлгээний газрын шинжээч. Тэрээр Гласгоу Их сургуулийн Эдийн засгийн магистрийн зэрэгтэй. Мөнх-Эрдэнэ монголын  хяналтшинжилгээүнэлгээний сүлжээний гишүүн бөгөөд нээлттэй засаг  мэргэжилтэн.